Od 2. 5. 2023 nás DOČASNĚ najdete v kanceláři č. 249 ve druhém patře na Komenského náměstí 2.

Přihlašování na akademický rok 2023/2024

Přihlášky na akademický rok 2023/2024 do všech kurzů budeme přijímat od úterý 2. května 2023 od 8.00 hodin. Přihlašování bude trvat do 30. června 2023.

Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU, a to v úředních hodinách (PO, ST 9-11 h; ÚT, ČT 13-15 h). Výjimkou je úterý 2. 5., kdy je přihlášení možné již od 8:00.

Bližší informace včetně programů jednotlivých kurzů naleznete níže.

Krátký článek o tom, co vlastně studium na U3V MU obnáší si můžete přečíst zde. Často kladené dotazy a odpovědi na ně, např. kdo může U3V navštěvovat, naleznete zde.

Nabídka kurzů na akademický rok 2023/2024

Tříleté kurzy

Kurz trvá 3 roky a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku.

Program pro 1. ročník 2023/2024
Program pro 2. ročník 2023/2024 (2. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. ročník)
Program pro 3. ročník 2023/2024 (3. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník)

Více o kurzu

Tříletý kurz, jehož tématem budou umělecká díla od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. 

V akademickém roce 2023/2024 se bude otevírat pouze 2. a 3. ročník kurzu.

Program pro 2. ročník 2023/2024 - s podtitulem „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)
Program pro 3. ročník 2023/2024 - (Obraz v prostoru - Prostor pro kult)

Více o kurzu

Jednoleté kurzy

V průběhu jednoletého kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní a střední Moravy bohatým na historické památky.

Program kurzu na akademický rok 2023/2024

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2023/2024 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM.

Program kurzu na akademický rok 2023/2024

Více o kurzu

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali víceletý kurz a získali osvědčení o absolvování

Program kurzu na akademický rok 2023/2024

KAPACITA ZDRAVOVĚDNÍHO směru pro akademický rok 2023/2024 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Nový jednoletý kurz s astronomickou tematikou vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU a bude koncipován jako přednáškový cyklus obohacený o praktickou výuku.

Program kurzu na akademický rok 2023/2024

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2023/2024 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Dvouleté kurzy

Kurz trvá dva roky a je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení.

Program pro 2. ročník 2023/2024 (2. ročník je určen pouze pro ty, kdo navštěvovali 1. ročník v akademickém roce 2022/2023)

Více o kurzu

Průběh přihlašování na rok 2023/2024

 • Začátek přihlašování

  2. května v 8:00 hod.

  Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU.

 • Konec přijímání přihlášek

  30. června 2023

  Na podání přihlášky do kurzů U3V máte zhruba 2 měsíce! Po 30. červnu přihlášky přijímat nemůžeme z důvodu administrativy s přihláškami spojené, kterou provádíme během prázdnin.

 • Rozeslání programů s termíny

  srpen 2023

  U kurzů před přihlašováním naleznete pouze programy bez termínů. Jednak je nutné přesné termíny přednášek domluvit, a také bychom tím rádi předešli nepřihlášeným návštěvám na kurzech, za které si zaplatíte. Programy s termíny proto obdrží pouze ti, kdo jsou do kurzu řádně přihlášení.

 • Nabídka krátkodobých kurzů

  září 2023

  Jakmile jsou připraveny dlouhodobé kurzy, můžeme se začít věnovat těm krátkodobým. Proto tuto nabídku obdržíte až během září nebo října. Krátkodobé kurzy jsou nad rámec základního vzdělávání na U3V.

 • Začátek akademického roku 2023/2024 na U3V MU

  říjen 2023

  Akademický rok na MU začíná zhruba v polovině září. To však neplatí pro U3V, jelikož kurzy u nás začínají zpravidla v první polovině října. O přesném začátku akademického roku budete včas informováni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info