Dlouhodobé kurzy

Obecné informace k dlouhodobým kurzům

Co jsou dlouhodobé kurzy?

Dlouhodobé kurzy jsou roční či víceleté vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od září do května. Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách, pro úspěšné absolvování je posluchač povinen absolvovat v každém roce nejméně 3/4 přednášek. V průběhu vzdělávání nemusí účastník absolvovat žádné formy hodnocení.

Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu, a Masarykova univerzita mu vydá osvědčení na slavnostní promoci, které se účastní nejen zástupci všech fakult ale i vedení Masarykovy univerzity.

Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu, Vás opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce.

Pro koho jsou dlouhodobé kurzy určeny?

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Jak se na kurzy přihlásit?

Přihlašování na akademický rok 2022/23 bude probíhat od 2. května 2022 od 8:00 hod.

Nabídka a programy kurzů na akademický rok 2022/2023

Přihlašování na akademický rok 2022/2023

Přihlášky na akademický rok 2022/2023 do 1. ročníků a jednoletých kurzů budeme přijímat od pondělí 2. května 2022 od 8.00 hodin. Přihlašování bude trvat do 30. června 2022.
Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU, a to v úředních hodinách (PO, ST 9-11 h; ÚT, ČT 13-15 h). Výjimkou je pondělí 2. 5., kdy je přihlášení možné již od 8:00.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (na emailu (u3v@rect.muni.cz) nebo telefonu 549 49 8141).

Nabídka a programy kurzů na akademický rok 2022/2023

Dlouhodobé kurzy 

Tříleté kurzy

Dvouleté kurzy

Jednoleté kurzy

Kurzy pro absolventy U3V

U3V v Telči

Kurzy uskutečněné v minulosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info