Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Dlouhodobé kurzy

Obecné informace k dlouhodobým kurzům

Co jsou dlouhodobé kurzy?

Dlouhodobé kurzy jsou roční či víceleté vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od září do května. Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách, pro úspěšné absolvování je posluchač povinen absolvovat v každém roce nejméně 3/4 přednášek. V průběhu vzdělávání nemusí účastník absolvovat žádné formy hodnocení.

Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu, a Masarykova univerzita mu vydá osvědčení na slavnostní promoci, které se účastní nejen zástupci všech fakult ale i vedení Masarykovy univerzity.

Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu, Vás opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce.

Pro koho jsou dlouhodobé kurzy určeny?

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. (Co, když podmínku nesplňuji.)

Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Jak se na kurzy přihlásit?

Přihlašování na akademický rok 2024/2025 bude probíhat od 6. května do 30. června 2024.

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky nebo vyplněním přihlášky papírové. Více informací o kurzech včetně programů a přihlášek naleznete níže.

Nabídka kurzů na akademický rok 2023/2024

Dlouhodobé kurzy 

Tříleté kurzy

Dvouletý kurz

Tříletý kurz - poslední ročník

Jednoleté kurzy

Kurzy pro absolventy U3V

U3V v Telči

Kurzy uskutečněné v minulosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info