Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

AFU - věku přátelská univerzita

Age-friendly university (AFU) neboli věku přátelská univerzita, to je síť více než  sedmdesáti univerzit zaměřená na zvyšování příležitosti rozvoje terciárního vzdělávání ve směru společnosti přátelské každému věku. AFU však není jen univerzitou "pro seniory". I když aktivity Univerzity třetího věku do jejího portfolia patří, záběr sledovaných a podporovaných aktivit je mnohem širší. Deset principů věku přátelské univerzity se dotýká vzdělávání, výzkumu, personální politiky i společenské relevance univerzit.

Od dubna 2021 je členem AFU také Masarykova Univerzita, kde aktivity AFU společně koordinuje Odbor pro rozvojUniverzita třetího věku U3V a pracovní skupina katedry sociologie Centrum pro výzkum stárnutí CERA. Cílem je vystavět mezioborovou a mezisektorovou spolupráci napříč univerzitou a jejími fakultami směrem k lokálním aktérům, veřejné a business sféře i obyvatelům Brna a Jihomoravského kraje.

10 principů věku přátelské univerzity:

 1. Podpořit participaci starších osob na všech klíčových aktivitách univerzity, včetně vzdělávacích a výzkumných programů.
 2. Podpora personálního a kariérního rozvoje v druhé polovině života, a podpora těch, kteří si přejí rozvinout druhou kariéru.
 3. Rozeznat šíři vzdělávacích potřeb starších dospělých, od těch, kteří opustili vzdělávací systém příliš brzy, po ty, kteří si přejí dosáhnout magisterských a doktorských kvalifikací.
 4. Propagovat mezigenerační učení tak, aby bylo zajištěna reciproční výměna expertízy učícími se v každém věku.
 5. Rozšířit přístup k online vzdělávacím příležitostem pro starší dospělé a zajistit diverzitu příležitostí k participaci.
 6. Zajistit, aby výzkumná agenda univerzity byla informována potřebami demograficky stárnoucí společnosti. Podporovat veřejnou debatu o tom, jak vysoké školství může lépe reagovat na různorodé zájmy a potřeby starších dospělých.
 7. Posílit u studujících porozumění dividendě dlouhověkosti, pozitivním aspektům i komplexním výzvám stárnutí populací.
 8. Posílit přístup starších dospělých k univerzitní nabídce zdravotních a preventivních programů, a k uměleckým a kulturním aktivitám univerzity.
 9. Aktivně se zapojit do komunikace s komunitou vlastních zaměstnanců ve starobním důchodě.
 10. Zajistit pravidelný dialog s organizacemi reprezentujícími zájmy seniorek, seniorů a stárnoucí populace.

Jak U3V MU naplňuje principy AFU? 

 • Dobrovolnická pomoc seniorům a seniorkám (Princip 5, 8 a 9)
  Široká paleta dobrovolnické výpomoci je seniorům a seniorkám nabízena skrze Dobrovolnické centrum MU. A to včetně výpomoci s digitalizací a připojením do online prostoru.
 • Univerzita třetího věku MUNI (nejen) online (Princip 1, 6, 7, 8 a 10)
  Již tradičně se řada seniorek a seniorů zapojuje do aktivit MU skrze Univerzitu třetího věku. Přednášky U3V MU mohli posluchači sledovat v době COVID-19 také online.

Web AFU více o AFU na MUNI Manuál AFU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info