Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

O Univerzitě třetího věku (U3V)

Poslání a hodnoty

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Masarykova univerzita úspěšně realizuje kurzy univerzity třetího věku již od roku 1990 a je považována za jednu z největších a nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České republice.

Co je celoživotní vzdělávání?

Podmínky přijetí

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Průběh vzdělávání na U3V

Výuka v rámci dlouhodobých kurzů probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od září do května. Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách, pro úspěšné absolvování je posluchač povinen absolvovat v každém roce nejméně 3/4 přednášek. Pro posluchače U3V jsou realizovány krátkodobé tematicky zaměřené kurzymimořádné přednášky. V průběhu vzdělávání nemusí účastník absolvovat žádné formy hodnocení.

Cena

Dlouhodobé kurzy (vzdělávací programy)

Vzdělávání je bezplatné, každoročně je účastník U3V povinen uhradit pouze zápisné, jehož výši pro akademický rok nebo semestr stanoví prorektor.
Pro akademický rok 2023/2024 je zápisné stanoveno na 960 Kč pro Všeobecně zaměřený kurz, kurz Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení, U3V a Moravské zemské muzeum, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a Všeobecně zaměřený kurz, který bude probíhat v Univerzitním centru v Telč. Zápisné do Kurzu pro absolventy činí 490 Kč za jeden směr, za každý jeden přidaný směr je cena 250 Kč.

Krátkodobé kurzy

Cena za účast v krátkodobých tematických kurzech se liší v závislosti na obsahu kurzu a je hrazena zvlášť. Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce. Některé krátkodobé kurzy jsou určeny i pro seniorskou veřejnost.

Ukončení vzdělávání na U3V

Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu, a Masarykova univerzita mu vydá osvědčení na slavnostní promoci, které se účastní nejen zástupci všech fakult ale i vedení Masarykovy univerzity.

A co dál?

Absolvent U3V má možnost pokračovat ve vzdělávání v Kurzu pro absolventy U3V, který nabízí program v čtyřech směrech – humanitním, zdravovědném, přírodovědném a společenskovědném. Absolventi U3V se mohou přihlásit i do ostatních dlouhodobých kurzů, které jsou aktuálně nabízeny.

Přehledná brožura o U3V

Nejen pro naše posluchače jsme připravili přehlednou brožuru, ve které naleznete veškeré informace o výuce, programy kurzů, informace o studovnách atd. Brožuru, která je v českém, anglickém i německém jazyce naleznete zde.

Jsme univerzita na celý život 💙

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info