Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Často kladené dotazy

Jak se můžu na U3V MU přihlásit?

Do dlouhodobých minimálně ročních kurzů přijímáme přihlášky od začátku května do konce června. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky pomocí obchodního centra MU nebo vyplněním přihlášky papírové a jejím odevzdáním v kanceláři Univerzity třetího věku MU. Aktuální přihlášky naleznete vždy u jednotlivých kurzů.

Do krátkodobých kurzů se přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky, odkaz na ně naleznete u každé nabídky kurzu.

Kdo je posluchač U3V?

Za posluchače U3V je označován ten, kdo studuje v daném akademickém roce jeden z kurzů:

  • Všeobecně zaměřený kurz
  • Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách
  • Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
  • U3V v Moravském zemském muzeu
  • Kurz pro absolventy
  • Středověké etudy II aneb Středověké jednohubky

Posluchači POUZE krátkodobých kurzů, ať už tematických, jazykových nebo pohybových nejsou posluchači U3V MU.

Jsou kurzy placené?

V dlouhodobých kurzech se platí pouze zápisné, které bylo stanoveno na    800 Kč (jeden kurz, jeden akademický rok). U Kurzu pro absolventy se platí 400 Kč za jeden směr a 250 Kč za každý další.

Krátkodobé kurzy se platí zvlášť a jejich cena se odvíjí od počtu i délky jednotlivých lekcí. Informaci o ceně krátkodobého kurzu naleznete vždy v nabídce daného kurzu.

Kurzy můžete platit bankovním převodem. Po přihlášení do kurzu obdržíte na Vaši e-mailovou adresu nejpozději do týdne zprávu z Obchodního centra MU (obchod@mail.muni.cz), v jejíž příloze nalezete fakturu s pokyny v platbě. Platbu prosím proveďte, co nejdříve.

Platit můžete také osobně v naší kanceláři hotově nebo kartou.

Nesplňuji podmínky pro přijetí, co mám dělat?

Existuje možnost prominutí podmínek, kterou schvaluje prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů.

Žádost je třeba podat přes kancelář U3V MU, proto nás prosím v takovém případě kontaktujte.

Kdo může univerzitu třetího věku navštěvovat?

Účastníkem programu Univerzity třetího věku může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Kdy se můžu přihlásit?

Do dlouhodobých minimálně ročních kurzů přijímáme přihlášky od začátku května do konce června. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky pomocí Obchodního centra MU nebo vyplněním přihlášky papírové a jejím odevzdáním v kanceláři Univerzity třetího věku MU. Aktuální přihlášky naleznete vždy u nabídky jednotlivých kurzů.

Je účast na přednáškách povinná?

Na přednáškách víceletých dlouhodobých kurzů je povinná minimální účast 75% pro vydání osvědčení o absolvování na slavnostní promoci.

Jak probíhá výuka kurzů?

Výuka u dlouhodobých kurzů probíhá v období září/říjen – květen/červen zpravidla jedenkrát za 14 dnů převážně formou přednášek. Nejsou zohledňovány prázdniny na základních a středních školách.
Jednotlivé přednášky trvají dvě vyučovací hodiny, tj. 90 minut bez přestávky.

Výuka u krátkodobých kurzů probíhá v jarním či podzimním semestru. Výuka probíhá zpravidla jednou za týden, délku jednotlivých lekcí i termíny konání naleznete vždy u nabídky jednotlivých kurzů.

Můžu navštěvovat více dlouhodobých kurzů zároveň?

Ano, množství kurzů, které si účastník vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU může zapsat je neomezené.

Co dál po absolvování víceletého kurzu?

Pro posluchače víceletých kurzů U3V, kteří obdrželi na slavnostní promoci osvědčení o absolvování kurzu, je následně určen kurz pro absolventy. V rámci něj jsou realizovány 4 směry, které se odlišují tematickým zaměřením. Jedná se o směr společenskovědní, humanitní, přírodovědný a zdravovědný. Absolventi si mohou vybrat, zda se budou profilovat pouze v jedné oblasti, nebo budou své poznatky rozšiřovat ve více směrech. Přihlásit se tedy můžou do jednoho směru či navštěvovat více směrů.

Chtěl/a bych dostávat novinky z U3V e-mailem, co proto mám udělat?

Přihlášení k odběru novinek lze provést na hlavní stránce u3v.muni.cz, stačí kliknout na odkaz „chci dostávat novinky z U3V“. Po vyplnění e-mailu a souhlasu se zpracováním osobních údajů, je nutno ještě potvrdit e-mail ve Vaší e-mailové poště, poté Vám budou novinky z U3V MU chodit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info