Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy jsme pro Vás rozdělili do přehledných kategorií viz níže. Stačí jednoduše kliknout na kategorii, do které Váš dotaz spadá. Najdete zde také přehlednou brožuru U3V, ve které jsou obsažené veškeré důležité informace. V kategorii Koronavirus na MU najdete aktuální opatření, která na MU platí.

Obecné

Obecné dotazy

Kdo je posluchač U3V?

Za posluchače U3V je označován ten, kdo studuje v daném akademickém roce jeden z kurzů:

  • Všeobecně zaměřený kurz
  • Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení
  • Zdraví je v pohybu
  • Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
  • U3V v Moravském zemském muzeu
  • Kurz pro absolventy
  • Středověké etudy II aneb Středověké jednohubky

Posluchači POUZE krátkodobých kurzů, ať už tematických, jazykových nebo pohybových NEJSOU posluchači U3V MU.

Kdy se můžu přihlásit?

Do dlouhodobých minimálně ročních kurzů přijímáme přihlášky od začátku května do konce června. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky pomocí Obchodního centra MU nebo vyplněním přihlášky papírové a jejím odevzdáním v kanceláři Univerzity třetího věku MU.
Do krátkodobých kurzů probíhá přihlašování zvlášť vždy na daný semestr.
Více informací najdete v záložce Informace o kurzech.

Chci dostávat novinky z U3V e-mailem, co proto mám udělat?

Přihlášení k odběru novinek lze provést na hlavní stránce webu U3V MU. Po vyplnění e-mailu a souhlasu se zpracováním osobních údajů, je nutno ještě potvrdit e-mail ve Vaší e-mailové poště, poté budete na Vámi uvedený e-mail dostávat novinky, informace a nabídky z U3V MU.

Nejsem senior ale chci se vzdělávat, co mám dělat?

Využijte nabídky celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě. Nezáleží na tom, jestli je vám 7 nebo 70, chodíte do školy nebo pracujete. Člověk se učí celý život. Ať už je vaší motivací profesní růst nebo osobní rozvoj, jsme tu pro vás, abychom vám pomohli dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.

Nabídka celoživotního vzdělávání na MUNI

Kontakty

Infomace o kurzech

Dlouhodobé kurzy

Jak se můžu přihlásit do dlouhodobého kurzu?

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU, a to v úředních hodinách (PO, ST 9-11 h; ÚT, ČT 13-15 h). Výjimkou je pondělí 6. 5., kdy je přihlášení možné již od 8:00. Aktuální přihlášky naleznete vždy u jednotlivých kurzů.

Přihlášky na akademický rok 2024/2025 do 1. ročníků a jednoletých kurzů budeme přijímat od pondělí 6. května 2024 od 8.00 hodin. Přihlašování bude trvat do 30. června 2024.

Kdy se můžu přihlásit?

Přihlášky na akademický rok 2024/2025 do 1. ročníků a jednoletých kurzů budeme přijímat od pondělí 6. května 2024 od 8.00 hodin. Přihlašování bude trvat do 30. června 2024.

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU, a to v úředních hodinách (PO, ST 9-11 h; ÚT, ČT 13-15 h). Výjimkou je pondělí 6. 5., kdy je přihlášení možné již od 8:00. Aktuální přihlášky naleznete vždy u jednotlivých kurzů.

Jaká je nabídka dlouhodobých kurzů?

Nabídku dlouhodobých kurzů naleznete zde.

Je účast na přednáškách povinná?

Na přednáškách víceletých dlouhodobých kurzů je povinná minimální účast 75% pro vydání osvědčení o absolvování na slavnostní promoci.

Jak probíhá výuka dlouhodobých kurzů?

Výuka u dlouhodobých kurzů za standartní situace (prezenční výuka) probíhá v období září/říjen – květen/červen zpravidla jedenkrát za 14 dnů převážně formou přednášek. Nejsou zohledňovány prázdniny na základních a středních školách.
Jednotlivé přednášky trvají dvě vyučovací hodiny, tj. 90 minut bez přestávky.

Můžu navštěvovat více dlouhodobých kurzů zároveň?

Ano, množství kurzů, které si účastník vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU může zapsat je neomezené.

Co dál po absolvování víceletého kurzu?

Pro posluchače víceletých kurzů U3V, kteří obdrželi na slavnostní promoci osvědčení o absolvování kurzu, je následně určen kurz pro absolventy. V rámci něj jsou realizovány 4 směry, které se odlišují tematickým zaměřením. Jedná se o směr společenskovědní, humanitní, přírodovědný a zdravovědný. Absolventi si mohou vybrat, zda se budou profilovat pouze v jedné oblasti, nebo budou své poznatky rozšiřovat ve více směrech. Přihlásit se tedy můžou do jednoho směru či navštěvovat více směrů.

Co by se stalo v případě zhoršení epidemiologické situace?

V našem zájmu je zachovat prezenční výuku co nejdéle. Ochrana zdraví účastníků našich kurzů je pro nás však zásadní. V případě zhoršení epidemiologické situace budeme postupovat v souladu s vládními opatřeními. 

Krátkodobé kurzy

Jak se můžu přihlásit do krátkodobého kurzu?

Do krátkodobých kurzů se přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky, odkaz na ně naleznete u každé nabídky kurzu.

Je účast na přednáškách povinná?

Účast na přednáškách krátkodobých kurzů povinná není.

Jak probíhá výuka kurzů?

Výuka u krátkodobých kurzů probíhá v jarním či podzimním semestru. Výuka probíhá zpravidla jednou za týden, délku jednotlivých lekcí i termíny konání naleznete vždy u nabídky jednotlivých kurzů.

Jaká je nabídka krátkodobých kurzů?

Krátkodobé kurzy pro Vás připravujeme ve třech kategoriích, a to tematické, pohybové a jazykové. Aktuální nabídku sledujte zde.

Můžu navštěvovat více krátkodobých kurzů zároveň?

Ano, množství kurzů, které si účastník vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU může zapsat je neomezené. Je však potřeba si hlídat den a čas konání kurzu, aby se Vám kurzy nepřekrývaly.

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Kdo může Univerzitu třetího věku navštěvovat?

Účastníkem programu Univerzity třetího věku může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Nesplňujete podmínky, ale chcete se vzdělávat? Využijte nabídky celoživotního vzdělávání na MUNI.

Co mám dělat, pokud nesplňuji podmínky pro přijetí?

V takovém případě je nutné vyplnit žádost o prominutí nesplnění podmínky a podat ji v kanceláři U3V MU. Jakmile je žádost schválena příslušným prorektorem, budete o této skutečnosti informováni.

Formuláře při nesplnění některé z podmínek

V případě, že nesplňujete některou z podmínek, stáhněte si prosím příslušný formulář kliknutím na odkaz níže, následně jej vytiskněte, vyplňte a zaneste do kanceláře U3V MU na Komenského nám. 2. 

Poplatky

Poplatky

Jsou kurzy na U3V placené?

V dlouhodobých kurzech se platí pouze zápisné, které bylo stanoveno na 960 Kč (jeden kurz, jeden akademický rok). U Kurzu pro absolventy se platí 490 Kč za jeden směr a 250 Kč za každý další.

Krátkodobé kurzy se platí zvlášť a jejich cena se odvíjí od počtu i délky jednotlivých lekcí. Informaci o ceně krátkodobého kurzu naleznete vždy v nabídce daného kurzu.

Kurzy můžete platit bankovním převodem. Po přihlášení do kurzu obdržíte na Vaši e-mailovou adresu nejpozději do týdne zprávu z Obchodního centra MU (obchod@mail.muni.cz), v jejíž příloze nalezete fakturu s pokyny v platbě. Platbu prosím proveďte, co nejdříve.

Platit můžete také osobně v naší kanceláři hotově nebo kartou.

Distanční výuka

Distanční výuka

Co by se stalo v případě zhoršení epidemiologické situace?

V našem zájmu je zachovat prezenční výuku co nejdéle. Ochrana zdraví účastníků našich kurzů je pro nás však zásadní. V případě zhoršení epidemiologické situace budeme postupovat v souladu s vládními opatřeními.

Jak probíhá on-line výuka u dlouhodobých kurzů?

Dlouhodobé kurzy probíhají na platformě YouTube na našem kanálu vždy v čase a termínu daného kurzu (např. v pátek v 15:00, jednou za 14 dní).

Jak probíhá on-line výuka u krátkodobých kurzů?

Krátkodobé kurzy – Krátkodobé kurzy fungují v reálném čase přes aplikaci Microsoft Teams, kde jsou možné menší i větší skupiny posluchačů, komunikace v reálném čase, sdílení studijních materiálů. Je nutné mít staženou aplikaci MS Teams a být přihlášen (k přihlášení je třeba UČO a primární heslo).

Co mám dělat, pokud neznám své UČO a heslo (údaje potřebné pro krátkodobé kurzy)?

Tyto údaje Vám vygenerujeme a pošleme na základě Vaší přihlášky do krátkodobého kurzu, kde stačí zvolit možnost „Neznám své UČO a primární heslo“. Údaje Vám zašleme před začátkem kurzu, není třeba se bát, že jsme na Vás zapomněli.

K vyplnění elektronické přihlášky do kurzu ani k absolvování dlouhodobých kurzů není nutné znát své UČO a primární heslo.

Do kdy bude výuka probíhat distančně?

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vedení Masarykovy univerzity rozhodlo, že se výuka v celém jarním semestru 2021 (březen–červen) uskuteční distančně.

Ohledně formy výuky v podzimním semestru Vás budeme informovat dle vývoje situace, pochopitelně s předstihem.

Mohu se kurzů účastnit, i když nejsem z Brna? Co by se stalo, pokud by byla obnovena prezenční výuka?

Vzhledem k aktuální formě výuky je možné se našich kurzů účastnit v podstatě odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Pokud by byla obnovena prezenční výuka předpokládá se, že byste se kurzů účastnil/a prezenčně. Pracujeme však také na zavedení tzv. hybridní výuky, kdy by bylo možné se stejného kurzu účastnit prezenčně nebo distančně.

Musí mít můj počítač kameru a mikrofon, abych se mohl/a on-line výuky účastnit?

Pro dlouhodobé kurzy není nutné mít ani mikrofon ani kameru. Přednášky jsou přenášeny přes YouTube, kde stačí mít reproduktor (ten má standartně každý počítač), dotazy můžete psát prostřednictvím e-mailu nebo přímo do chatu na Youtube.

Co se týče krátkodobých kurzů, ty se odehrávají přes aplikaci MS Teams. Zde je možné používat kameru a mikrofon, pro tematické kurzy to podmínkou není, ale samozřejmě je to výhodou (pro lepší a reálnější komunikaci se spolužáky, s lektory).

Mohu se kurzů účastnit i pokud jsem nikdy nenavštěvoval/a Univerzitu třetího věku?

Účastnit se on-line kurzů může kdokoliv ze seniorské veřejnosti, kterého daná nabídka zaujala. Při vyplňování přihlášky je však nutné uvést Vaše rodné číslo, abychom Vás mohli zavést do evidence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info