Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá od 22. 11. do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení

O kurzu

Kapacita 1. ročníku v akademickém roce 2021/22 byla naplněna

6 semestrů = 3 roky

Tento dlouhodobý kurz je koncipován jako tříletý, do každého ročníku se ale přihlašujete zvlášť.

Umělecká díla od raného středověku po současnost

V celém kurzu bude hovořeno jak o dílech známých, tak také o dílech, jež jsou pozapomenutá nebo dokonce velmi málo známá.

U3V připravuje ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU již třetí řadu tříletého kurzu z dějin umění. Nejprve jsme zahájili kurz s názvem „Dějiny umění – věda o umění – věda o obrazu“.  Později probíhal kurz s názvem „Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách“.  Každý z těchto kurzů byl třikrát opakován a poslední přednášky druhé řady proběhnou v příštím školním roce.

V novém školním roce 2021/2022 proběhne nová řada pod názvem „Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení“. Kurz bude – podobně jako v předchozích letech - koncipován jako volně navazující na již přednášená témata. Ústředním tématem kurzu budou umělecká díla, která vznikla v období od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. V průběhu kurzu bude hovořeno o dílech známých, také o dílech, jež jsou pozapomenutá ale i o těch, která jsou velmi málo známá. Rozvržení do tří let bude následující:              

1. rok – Dějiny umění jako dějiny pohybu

Zde se budeme se zabývat takovými okruhy, jako např. putování, migrace a emigrace umělců v dějinách – „putování uměleckých děl“ mezi regiony a státy – putování poutníků, zájemců o umění a moderních turistů za uměleckými díly – kulturní a umělecká výměna mezi regiony, apod. To znamená, že na známá i někdy méně známá umělecká díla se budeme dívat pohledem pohybu v širším slova smyslu: od pohybu uměleckých děl, přes pohyb jejich tvůrců i návštěvníků.

2. rok – „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)

Klasický výrok, který poukazuje na to, že v uměleckém díle se jeho materiálová složka proměňuje v něco odlišného a významnějšího, nás uvede do prostředí dějin umění a materiálů, z nichž jsou umělecká díla utvářena, do způsobů, během nichž dochází k transformaci přírodních (i umělých) materiálů do uměleckých objektů i k různorodé snaze v průběhu historického vývoje uměleckých děl někdy zdůraznit materiálnost takových děl, a jindy je potlačit či ukrýt.

3. rok – Dějiny umění v kontextu

Nejčastější uměleckohistorické přístupy v současnosti jsou ty, které se zabývají uměleckými díly v síti různorodých okolností, během nichž tato umělecká díla vznikala, byla používána a recipována moderními diváky. Některými z těchto okolností jsme se zabývali již v minulých kurzech – např. v souvislostech s objednavateli, sběrateli, rozličným „fungováním“ uměleckých děl, apod. V nynějších přednáškách se podíváme na další příklady kontextů, které nám mohou pomoci nově pochopit umělecká díla, která často považujeme za naprosto známá, a o  nichž si myslíme, že již vlastně nemůžeme zjistit nic nového.

Po úspěšném absolvování tříletého cyklu obdrží účastníci na slavnostní promoci za přítomnosti vedení Masarykovy univerzity, zástupců Filozofické fakulty a garanta kurzu prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., osvědčení o absolvování.

Místo a termín konání

Jednotlivé přednášky základního programu trvají 2 vyučovací hodiny (90 minut) a konají se jednou za čtrnáct dnů od října do května.

Přednášky se konají vždy ve středu od 15.00 hod., forma výuky bude upřesněna podle epidemiologické situace.

(v případě kontaktní výuky probíhají přednášky v Sále Otakara Motejla (sídlo ombudsmana), Údolní 39, Brno, v případě výuky distanční se výuka odehrává v prostředí YouTube)

Načítám mapu…

Program kurzu

Níže naleznete aktuální program na akademický rok 2021/22.

1. ročník kurzu, který bude probíhat v akademickém roce 2021/22 má podtitul Dějiny umění jako dějiny pohybu.

Cyklus 15 přednášek se bude zabývat takovými okruhy, jako např. putování, migrace a emigrace umělců v dějinách – „putování uměleckých děl“ mezi regiony a státy – putování poutníků, zájemců o umění a moderních turistů za uměleckými díly – kulturní a umělecká výměna mezi regiony, apod. To znamená, že na známá i někdy méně známá umělecká díla se bude dívat pohledem pohybu v širším slova smyslu: od pohybu uměleckých děl, přes pohyb jejich tvůrců i návštěvníků.

2. ročník - (bude určen pouze pro posluchače, kteří navštěvovali 1. ročník kurzu, zahájení 2022/23)
3. ročník - (bude určen pouze pro posluchače, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník kurzu a bude zahájen 2023/24)

Cena kurzu

Platí se zápisné ve výši 800 Kč za celý akademický rok.

Jak se přihlásit

  • Přihlašování na nový akademický rok se koná vždy v květnu. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info