Od 2. 5. 2023 nás DOČASNĚ najdete v kanceláři č. 249 ve druhém patře na Komenského náměstí 2.

Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení

O kurzu

6 semestrů = 3 roky

Tento dlouhodobý kurz je koncipován jako tříletý, do každého ročníku se ale přihlašujete zvlášť.

Umělecká díla od raného středověku po současnost

V celém kurzu bude hovořeno jak o dílech známých, tak také o dílech, jež jsou pozapomenutá nebo dokonce velmi málo známá.

Kurz je pořádán ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU, kdy se jedná už o již třetí řadu tříletého kurzu z dějin umění v rámci U3V. Ústředním tématem kurzu jsou umělecká díla, která vznikla v období od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. V průběhu kurzu bude hovořeno o dílech známých, také o dílech, jež jsou pozapomenutá ale i o těch, která jsou velmi málo známá. Rozvržení do tří let bude následující:

1. rok – Dějiny umění jako dějiny pohybu

Zde se budeme se zabývat takovými okruhy, jako např. putování, migrace a emigrace umělců v dějinách – „putování uměleckých děl“ mezi regiony a státy – putování poutníků, zájemců o umění a moderních turistů za uměleckými díly – kulturní a umělecká výměna mezi regiony, apod. To znamená, že na známá i někdy méně známá umělecká díla se budeme dívat pohledem pohybu v širším slova smyslu: od pohybu uměleckých děl, přes pohyb jejich tvůrců i návštěvníků.

2. rok – „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)

Klasický výrok, který poukazuje na to, že v uměleckém díle se jeho materiálová složka proměňuje v něco odlišného a významnějšího, nás uvede do prostředí dějin umění a materiálů, z nichž jsou umělecká díla utvářena, do způsobů, během nichž dochází k transformaci přírodních (i umělých) materiálů do uměleckých objektů i k různorodé snaze v průběhu historického vývoje uměleckých děl někdy zdůraznit materiálnost takových děl, a jindy je potlačit či ukrýt.

3. rok – Obraz v prostoru - prostor pro kult

Nejčastější uměleckohistorické přístupy v současnosti jsou ty, které se zabývají uměleckými díly v síti různorodých okolností, během nichž tato umělecká díla vznikala, byla používána a recipována moderními diváky. Některými z těchto okolností jsme se zabývali již v minulých kurzech – např. v souvislostech s objednavateli, sběrateli, rozličným „fungováním“ uměleckých děl, apod. V nynějších přednáškách se podíváme na další příklady kontextů, které nám mohou pomoci nově pochopit umělecká díla, která často považujeme za naprosto známá, a o  nichž si myslíme, že již vlastně nemůžeme zjistit nic nového.

Po úspěšném absolvování tříletého cyklu obdrží účastníci na slavnostní promoci za přítomnosti vedení Masarykovy univerzity, zástupců Filozofické fakulty a garanta kurzu prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., osvědčení o absolvování.

Místo a termín konání

Jednotlivé přednášky základního programu trvají 2 vyučovací hodiny (90 minut) a konají se jednou za čtrnáct dnů od října do května.

Přednášky se konají vždy ve středu v Sále Otakara Motejla (sídlo ombudsmana), Údolní 39, Brno. Čas se liší v závislosti na ročníku, 2. ročník se bude konat od 13 hodin, 3. ročník od 15 hodin.

Načítám mapu…

Program kurzu

V akademickém roce 2023/2024 se bude otevírat pouze 2. a 3. ročník kurzu. 

Cena kurzu

Platí se zápisné ve výši 960 Kč za celý akademický rok (16 přednášek).

Jak se přihlásit

  • Přihlašování na akademický rok 2023/2024 bylo ukončeno 30. 6. 2023.
  • V akademickém roce 2023/2024 se bude otevírat pouze 2. a 3. ročník kurzu.
    • 2. ročník - je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvovali 1. ročník kurzu a má podtitul „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)
    • 3. ročník - bude určen pouze pro posluchače, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník kurzu a bude zahájen v ak. roce 2023/24
Elektronická přihláška

Přihlašování na akademický rok 2023/2024 bylo ukončeno
30. 6. 2023.

Písemná přihláška

Přihlašování na akademický rok 2023/2024 bylo ukončeno
30. 6. 2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info