Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení

O kurzu

6 semestrů = 3 roky

Tento dlouhodobý kurz je koncipován jako tříletý, do každého ročníku se ale přihlašujete zvlášť.

Umělecká díla od raného středověku po současnost

V celém kurzu bude hovořeno jak o dílech známých, tak také o dílech, jež jsou pozapomenutá nebo dokonce velmi málo známá.

Kurz je pořádán ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU, kdy se jedná už o již třetí řadu tříletého kurzu z dějin umění v rámci U3V. Ústředním tématem kurzu jsou umělecká díla, která vznikla v období od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. V průběhu kurzu bude hovořeno o dílech známých, také o dílech, jež jsou pozapomenutá ale i o těch, která jsou velmi málo známá. Rozvržení do tří let bude následující:

1. rok – Dějiny umění jako dějiny pohybu

Zde se budeme se zabývat takovými okruhy, jako např. putování, migrace a emigrace umělců v dějinách – „putování uměleckých děl“ mezi regiony a státy – putování poutníků, zájemců o umění a moderních turistů za uměleckými díly – kulturní a umělecká výměna mezi regiony, apod. To znamená, že na známá i někdy méně známá umělecká díla se budeme dívat pohledem pohybu v širším slova smyslu: od pohybu uměleckých děl, přes pohyb jejich tvůrců i návštěvníků.

2. rok – „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)

Klasický výrok, který poukazuje na to, že v uměleckém díle se jeho materiálová složka proměňuje v něco odlišného a významnějšího, nás uvede do prostředí dějin umění a materiálů, z nichž jsou umělecká díla utvářena, do způsobů, během nichž dochází k transformaci přírodních (i umělých) materiálů do uměleckých objektů i k různorodé snaze v průběhu historického vývoje uměleckých děl někdy zdůraznit materiálnost takových děl, a jindy je potlačit či ukrýt.

3. rok – Obraz v prostoru - prostor pro kult

Nejčastější uměleckohistorické přístupy v současnosti jsou ty, které se zabývají uměleckými díly v síti různorodých okolností, během nichž tato umělecká díla vznikala, byla používána a recipována moderními diváky. Některými z těchto okolností jsme se zabývali již v minulých kurzech – např. v souvislostech s objednavateli, sběrateli, rozličným „fungováním“ uměleckých děl, apod. V nynějších přednáškách se podíváme na další příklady kontextů, které nám mohou pomoci nově pochopit umělecká díla, která často považujeme za naprosto známá, a o  nichž si myslíme, že již vlastně nemůžeme zjistit nic nového.

Po úspěšném absolvování tříletého cyklu obdrží účastníci na slavnostní promoci za přítomnosti vedení Masarykovy univerzity, zástupců Filozofické fakulty a garanta kurzu prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., osvědčení o absolvování.

Místo a termín konání

Jednotlivé přednášky základního programu trvají 2 vyučovací hodiny (90 minut) a konají se jednou za čtrnáct dnů od října do května.

Přednášky se konají vždy ve středu v Sále Otakara Motejla (sídlo ombudsmana), Údolní 39, Brno. Čas se liší v závislosti na ročníku, 3. ročník se bude konat od 13 hodin.

Načítám mapu…

V akademickém roce 2024/2025 se bude otevírat pouze 3. ročník kurzu. 

Cena kurzu

Platí se zápisné ve výši 960 Kč za celý akademický rok (16 přednášek).

Jak se přihlásit

  • Přihlašování na akademický rok 2024/2025 bude spuštěno 6. května 2024.
  • V akademickém roce 2024/2025 se bude otevírat pouze 3. ročník kurzu.
    • 3. ročník - bude určen pouze pro posluchače, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník kurzu
    • Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU.

Elektronická přihláška

V akademickém roce 2024/2025 se bude otevírat pouze 3. ročník kurzu.

Návod na přihlašování do 3. ročníku prostřednictvím Obchodního centra MU naleznete ZDE.
Do 3. ročníku se lze zapsat pouze po absolvování předchozího ročníku.

Elektronickou přihlášku lze podat prostřednictvím Obchodního centra MU. Chcete-li této možnosti využít, musíte znát své přihlašovací údaje (UČO a heslo). Nemáte-li tyto údaje k dispozici, vyplňte formulář a údaje Vám budou zaslány.

Přihlásit se elektronicky do 3. ročníku

Písemná přihláška

Písemné přihlášky na akademický rok 2024/2025 je možné podávat v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského náměstí 2, Brno (další dny v úředních hodinách).

Do 3. ročníku se lze zapsat pouze po absolvování předchozího ročníku.

3. ročník - přihláška k vytisknutí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info