Univerzita třetího věku

Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení

O kurzu

V akademickém roce 2021/22 se uskuteční 1. ročník této nové řady přednášek. Program bude zveřejněn v průběhu května 2021.

6 semestrů = 3 roky

Tento dlouhodobý kurz je koncipován jako tříletý, do každého ročníku se ale přihlašujete zvlášť.

Umělecká díla od raného středověku po současnost

V celém kurzu bude hovořeno jak o dílech známých, tak také o dílech, jež jsou pozapomenutá nebo dokonce velmi málo známá.

U3V připravuje ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU již třetí řadu tříletého kurzu z dějin umění. Nejprve jsme zahájili kurz s názvem „Dějiny umění – věda o umění – věda o obrazu“.  Později probíhal kurz s názvem „Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách“.  Každý z těchto kurzů byl třikrát opakován a poslední přednášky druhé řady proběhnou v příštím školním roce.

V novém školním roce 2021/2022 proběhne nová řada pod názvem „Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení“. Kurz bude – podobně jako v předchozích letech - koncipován jako volně navazující na již přednášená témata. Jeho tématem budou umělecká díla od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. V celém kurzu bude hovořeno jak o dílech známých, tak také o dílech, jež jsou pozapomenutá nebo dokonce velmi málo známá. Rozvržení do tří let bude následující:              

1. rok – Dějiny umění jako dějiny pohybu

Zde se budeme se zabývat takovými okruhy, jako např. putování, migrace a emigrace umělců v dějinách – „putování uměleckých děl“ mezi regiony a státy – putování poutníků, zájemců o umění a moderních turistů za uměleckými díly – kulturní a umělecká výměna mezi regiony, apod. To znamená, že na známá i někdy méně známá umělecká díla se budeme dívat pohledem pohybu v širším slova smyslu: od pohybu uměleckých děl, přes pohyb jejich tvůrců i návštěvníků.

2. rok – „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)

Klasický výrok, který poukazuje na to, že v uměleckém díle se jeho materiálová složka proměňuje v něco odlišného a významnějšího, nás uvede do prostředí dějin umění a materiálů, z nichž jsou umělecká díla utvářena, do způsobů, během nichž dochází k transformaci přírodních (i umělých) materiálů do uměleckých objektů i k různorodé snaze v průběhu historického vývoje uměleckých děl někdy zdůraznit materiálnost takových děl, a jindy je potlačit či ukrýt.

3. rok – Dějiny umění v kontextu

Nejčastější uměleckohistorické přístupy v současnosti jsou ty, které se zabývají uměleckými díly v síti různorodých okolností, během nichž tato umělecká díla vznikala, byla používána a recipována moderními diváky. Některými z těchto okolností jsme se zabývali již v minulých kurzech – např. v souvislostech s objednavateli, sběrateli, rozličným „fungováním“ uměleckých děl, apod. V nynějších přednáškách se podíváme na další příklady kontextů, které nám mohou pomoci nově pochopit umělecká díla, která často považujeme za naprosto známá, a o  nichž si myslíme, že již vlastně nemůžeme zjistit nic nového.

Po úspěšném absolvování tříletého cyklu obdrží účastníci na slavnostní promoci za přítomnosti vedení Masarykovy univerzity, zástupců Filozofické fakulty a garanta kurzu prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., osvědčení o absolvování.

Místo a termín konání

Jednotlivé přednášky základního programu trvají 2 vyučovací hodiny (90 minut) a konají se jednou za čtrnáct dnů od října do května.

Předpokládaný čas a místo konání: středa(od 13 nebo od 15 hodin), forma výuky bude upřesněna podle epidemiologické situace.

(po obnovení kontaktní výuky probíhají přednášky v Sále Otakara Motejla (sídlo ombudsmana), Údolní 39, Brno)

Načítám mapu…

Program kurzu

1. ročník kurzu, který bude probíhat v akademickém roce 2021/22 má podtitul Dějiny umění jako dějiny pohybu.

Cyklus 15 přednášek se bude zabývat takovými okruhy, jako např. putování, migrace a emigrace umělců v dějinách – „putování uměleckých děl“ mezi regiony a státy – putování poutníků, zájemců o umění a moderních turistů za uměleckými díly – kulturní a umělecká výměna mezi regiony, apod. To znamená, že na známá i někdy méně známá umělecká díla se bude dívat pohledem pohybu v širším slova smyslu: od pohybu uměleckých děl, přes pohyb jejich tvůrců i návštěvníků.

Jednotlivé přednášky budou zveřejněny v průběhu května 2021

Cena kurzu

Platí se zápisné ve výši 800 Kč za celý akademický rok.

Jak se přihlásit

  • V akademickém roce 2021/22 bude otevřen pouze 1. ročník tohoto kurzu, přihlášky bude možné podávat tedy jen do 1. ročníku.
  • Přihlašování do kurzu na akademický rok 2021/22 bude spuštěno v září 2021. V návaznosti na možná opatření, která bude nutno dodržovat při přihlašování, Vás budeme s předstihem informovat o konkrétním termínu přijímání přihlášek i o způsobu, jakým budou přihlášky přijímány. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky, také můžete odebírat novinky z U3V zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info