Od 2. 5. 2023 nás DOČASNĚ najdete v kanceláři č. 249 ve druhém patře na Komenského náměstí 2.

Přihlašování na akademický rok 2024/2025

Přihlášky na akademický rok 2024/2025 budeme přijímat od pondělí 6. května 2024 od 8.00 hodin. Přihlašování bude trvat do 30. června 2024.

Kompletní nabídka dlouhodobých kurzů včetně programů jednotlivých kurzů bude zveřejněna v POLOVINĚ měsíce dubna.

Bližší informace naleznete níže.

Krátký článek o tom, co vlastně studium na U3V MU obnáší si můžete přečíst zde. Často kladené dotazy a odpovědi na ně, např. kdo může U3V navštěvovat, naleznete zde.
A co se s Vaší přihláškou děje potom, co se přihlásíte? Dozvíte se zde.

Nabídka kurzů na akademický rok 2024/2025

Tříleté kurzy

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané znalosti z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity.

Programy jednotlivých ročníků budou zveřejněny v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Zcela nový tříletý kurz  "Dějiny umění: globální, světové, národní" se zamyslí nad historií umění v jeho geografické různorodosti, stylové podobnosti v čase historickém, a také uvnitř národní pospolitosti.

Program 1. ročníku kurzu bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Dvouleté kurzy

Kurz trvá dva roky a je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení.

V akademickém roce 2024/2025 se bude otevírat 1. ročník kurzu. 1. ročník kurzu není určen absolventům prvního běhu kurzu Zdraví je v pohybu v akademickém roce 2022/2023.

Program 1. ročníku bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Tříletý kurz - poslední ročník

Ústředním tématem kurzu jsou umělecká díla, která vznikla v období od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění.

V akademickém roce 2024/2025 bude otevřen pouze poslední, tedy 3. ročník kurzu. 3. ročník kurzu
bude určen pouze pro posluchače, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník kurzu.

Více o kurzu

Jednoleté kurzy

V průběhu jednoletého kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní a střední Moravy bohatým na historické památky.

Program bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM.

Program bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Jednoletý kurz s astronomickou tematikou vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU a bude koncipován jako přednáškový cyklus.

Program bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali víceletý kurz a získali osvědčení o absolvování

Program bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

U3V v Telči

Jednoletý kurz se koná v pobočce U3V v Telči a na jeho koncepci se podílí jednotlivé fakulty MU.

Program bude zveřejněn v polovině měsíce dubna.

Více o kurzu

Průběh přihlašování na rok 2024/2025

 • Začátek přihlašování

  6. května v 8:00 hod.

  Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU.

 • Konec přijímání přihlášek

  30. června 2024

  Na podání přihlášky do kurzů U3V máte téměř 2 měsíce! Po 30. červnu již přihlášky nepřijímáme z administrativních důvodů.

 • Rozeslání programů s termíny

  srpen 2024

  Při přihlašování obdržíte programy kurzů bez termínů jednotlivých přednášek. Během léta se domlouvají detaily a poslední úpravy rozvrhu. Jakmile je vše připraveno, zašleme vám program kurzu s přesnými daty přednášek a také pozvánku na 1. hodinu. Programy s termíny obdrží pouze ti, kteří jsou do kurzu řádně přihlášeni, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli ve své přihlášce. 

 • Nabídka krátkodobých kurzů

  září 2024

  Jakmile jsou připraveny dlouhodobé kurzy, můžeme se začít věnovat těm krátkodobým. Proto tuto nabídku obdržíte až během září nebo října. Krátkodobé kurzy jsou nad rámec základního vzdělávání na U3V.

 • Začátek akademického roku 2024/2025 na U3V MU

  říjen 2024

  Akademický rok na MU začíná v polovině září. To však neplatí pro U3V, jelikož kurzy u nás začínají zpravidla v první polovině října. O přesném začátku akademického roku budete včas informováni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info