Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Přihlašování na akademický rok 2024/2025

Přihlášky na akademický rok 2024/2025 do všech kurzů budeme přijímat od pondělí 6. května 2024 od 8.00 hodin. Přihlašování bude trvat do 30. června 2024.

Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU, a to v úředních hodinách.
Návod na přihlašování prostřednictvím Obchodního centra MU naleznete zde.

Úřední hodiny jsou: pondělí a středa 9–11 hodin, úterý a čtvrtek 13–15 hodin. Výjimkou je pondělí 6. 5., kdy je přihlášení možné již od 8:00. Upozorňujeme, že pátek není úřední den.

Bližší informace včetně programů jednotlivých kurzů naleznete níže.

Volná místa jsou 1. ročníku Všeobecně zaměřeného kurzu a v kurzu Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum.

Kapacity kurzů 1. ročník Dějin umění, Zdraví je v pohybu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a Vesmír kolem nás jsou naplněny.

Přihlašování do navazujících ročníků na akademický rok 2024/2025

Přihlašování do 2. a 3. ročníku Všeobecně zaměřeného kurzu a 3. ročníku kurzu Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení započne od pondělí 22. dubna 2024 od 8.00 hodin.

Krátký článek o tom, co vlastně studium na U3V MU obnáší si můžete přečíst zde. Často kladené dotazy a odpovědi na ně, např. kdo může U3V navštěvovat, naleznete zde.
A co se s Vaší přihláškou děje potom, co se přihlásíte? Dozvíte se zde.

Nabídka kurzů na akademický rok 2024/2025

Tříleté kurzy

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané znalosti z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity.

Program pro 1. ročník 2024/2025
Program pro 2. ročník 2024/2025 (2. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. ročník)
Program pro 3. ročník 2024/2025 (3. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník)

Více o kurzu

Zcela nový tříletý kurz  "Dějiny umění: globální, světové, národní" se zamyslí nad historií umění v jeho geografické různorodosti, stylové podobnosti v čase historickém, a také uvnitř národní pospolitosti.

Program pro 1. ročník 2024/2025

KAPACITA 1. ROČNÍKU KURZU pro akademický rok 2024/2025 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Dvouleté kurzy

Tříletý kurz - poslední ročník

Kurz trvá dva roky a je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení.

Program pro 1. ročník 2024/2025 (1. ročník kurzu není určen absolventům prvního běhu kurzu Zdraví je v pohybu v ak. roce 2022/2023)

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2024/2025 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Ústředním tématem kurzu jsou umělecká díla, která vznikla v období od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění.

V akademickém roce 2024/2025 bude otevřen pouze poslední, tedy 3. ročník kurzu.

Program pro 3. ročník 2024/2025 (3. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník)

Více o kurzu

Jednoleté kurzy

V průběhu jednoletého kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní a střední Moravy bohatým na historické památky.

Program kurzu na akademický rok 2024/2025

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2024/2025 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM.

Program kurzu na akademický rok 2024/2025

Více o kurzu

Jednoletý kurz s astronomickou tematikou vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU a bude koncipován jako přednáškový cyklus.

Program kurzu na akademický rok 2024/2025

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2024/2025 NAPLNĚNA

Více o kurzu

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali víceletý kurz a získali osvědčení o absolvování

Program kurzu na akademický rok 2024/2025

KAPACITA ZDRAVOVĚDNÉHO směru pro akademický rok 2024/2025 NAPLNĚNA

Více o kurzu

U3V v Telči

Jednoletý kurz se koná v pobočce U3V v Telči a na jeho koncepci se podílí jednotlivé fakulty MU.

Program kurzu na akademický rok 2024/2025

Více o kurzu

Průběh přihlašování na rok 2024/2025

 • Začátek přihlašování

  6. května v 8:00 hod.

  Přihlášky bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU.

 • Konec přijímání přihlášek

  30. června 2024

  Na podání přihlášky do kurzů U3V máte téměř 2 měsíce! Po 30. červnu již přihlášky nepřijímáme z administrativních důvodů.

 • Rozeslání programů s termíny

  srpen 2024

  Při přihlašování obdržíte programy kurzů bez termínů jednotlivých přednášek. Během léta se domlouvají detaily a poslední úpravy rozvrhu. Jakmile je vše připraveno, zašleme vám program kurzu s přesnými daty přednášek a také pozvánku na 1. hodinu. Programy s termíny obdrží pouze ti, kteří jsou do kurzu řádně přihlášeni, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli ve své přihlášce. 

 • Nabídka krátkodobých kurzů

  září 2024

  Jakmile jsou připraveny dlouhodobé kurzy, můžeme se začít věnovat těm krátkodobým. Proto tuto nabídku obdržíte až během září nebo října. Krátkodobé kurzy jsou nad rámec základního vzdělávání na U3V.

 • Začátek akademického roku 2024/2025 na U3V MU

  říjen 2024

  Akademický rok na MU začíná v polovině září. To však neplatí pro U3V, jelikož kurzy u nás začínají zpravidla v první polovině října. O přesném začátku akademického roku budete včas informováni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info