Přihlašování na akademický rok 2022/2023

Přihlašování do dlouhodobých kurzů Univerzity třetího věku MU na akademický rok 2022/2023 bylo ukončeno.
Kurzy, které byly v nabídce naleznete níže.

O nabídce kurzů na semestr podzim 2022 vás budeme informovat v průběhu měsíce září.

Pokud chcete informace o kurzech U3V MU dostávat e-mailem, můžete se přihlásit k odběru novinek z U3V MU zde.

Nabídka kurzů na akademický rok 2022/2023

Tříleté kurzy

Kurz trvá 3 roky a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku.

Program pro 1. ročník 2022/2023
Program pro 2. ročník 2022/2023 (2. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. ročník)
Program pro 3. ročník 2022/2023 (3. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník)

Více o kurzu

KAPACITA 1. ROČNÍKU KURZU pro akademický rok 2022/2023 NAPLNĚNA

Tříletý kurz, jehož tématem budou umělecká díla od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. 

Program pro 1. ročník 2022/2023 - s podtitulem Dějiny umění jako dějiny pohybu
Program pro 2. ročník 2022/2023 
- s podtitulem „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato)

Více o kurzu

Dvouleté kurzy

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2022/2023 NAPLNĚNA

Kurz trvá dva roky a je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení.

Program pro 1. ročník 2022/2023

Více o kurzu

Jednoleté kurzy

KAPACITA KURZU pro akademický rok 2022/2023 NAPLNĚNA

V průběhu jednoletého kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní a střední Moravy bohatým na historické památky.

Program kurzu 2022/2023

Více o kurzu

Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM.

Program kurzu 2022/2023

Více o kurzu

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali víceletý kurz a získali osvědčení o absolvování

Kapacita ZDRAVOVĚDNÉHO SMĚRU pro akademický rok 2022/2023 je NAPLNĚNA.

Program kurzu 2022/2023

Více o kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info