Kancelář U3V MU se nachází opět v místnostech č. 352 a č. 353 ve 3. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Umění v podání seniorů II

Bez popisku

Bez popisku

Název projektu:

UMĚNÍ V PODÁNÍ SENIORŮ II

Rozhodnutí číslo:

53-12436/2019-ZPO/ORNK

Období realizace projektu:

4/2020 - 12/2020

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo kultury ČR, Regionální a národnostní kultura, Podpora kulturních aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů

Cíle projektu

Cílem projektu je pokračovat v realizaci stávajících kurzů U3V MU s odpovídajícími specifickými požadavky na vzdělávání seniorů tak, aby vedly k dalšímu prohlubování a rozšiřování znalostí seniorů z oblasti kultury, především hudby a výtvarného umění a posilování zájmu o hudební a výtvarné aktivity. Hudební i výtvarná sekce je zaměřena na posilování stávajících a získávání nových teoretických znalostí, dále na osvojování dalších a zlepšování získaných praktických dovedností, jako jsou např. hra na hudební nástroj, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, psychomotorická koordinace seniorů, základy kresby a malby, výtvarné techniky, estetická a tvůrčí stránka fotografie, technické parametry snímku, kompoziční principy, percepce světla, kompozice, fotografování technicky vhodného snímku pro běžné typy scén - portrét, akce, krajina, předměty, atd. Hudební a výtvarná část kurzu zahrnuje teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah kurzů je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Anotace projektu:

Východiskem pro projekt Umění v podání seniorů II. jsou jednoznačně pozitivní zkušenosti z realizace kulturních projektů, které proběhly v minulosti již několikrát. S ohledem na zpětnou vazbu získanou od účastníků kurzů zrealizovaném v roce 2019 je našim cílem stávající kurzy nastavené tak, aby maximálně odpovídali specifikům vzdělávání seniorů realizovat i nadále. Kurzy budou zakončeny pro účastníky významným výstupem, a to prezentací jejich činností. V případě hudebního kurzu půjde o vystoupení absolventů při slavnostních příležitostech, v případě výtvarných kurzů o výstavy vzniklých děl. Hudební a výtvarné kurzy zahrnující teoretické přednášky i praktická cvičení a jsou nedílnou součástí obsahu vzdělávání na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity. Obsah kurzů je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. U3V klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě Cílem projektu je pokračovat v realizaci stávajících kurzů U3V MU s odpovídajícími specifickými požadavky na vzdělávání seniorů tak, aby vedly k dalšímu prohlubování a rozšiřování znalostí seniorů z oblasti kultury, především hudby a výtvarného umění a posilování zájmu o hudební a výtvarné aktivity. Hudební i výtvarná sekce je zaměřena na posilování stávajících a získávání nových teoretických znalostí, dále na osvojování dalších a zlepšování získaných praktických dovedností, jako jsou např. hra na hudební nástroj, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, psychomotorická koordinace seniorů, základy kresby a malby, výtvarné techniky, estetická a tvůrčí stránka fotografie, technické parametry snímku, kompoziční principy, percepce světla, kompozice, fotografování technicky vhodného snímku pro běžné typy scén - portrét, akce, krajina, předměty, atd. Hudební a výtvarná část kurzu zahrnuje teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah kurzů je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info