Kancelář U3V MU se nachází opět v místnostech č. 352 a č. 353 ve 3. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Hudba, která spojuje

Bez popisku

Bez popisku

Název projektu:

HUDBA, KTERÁ SPOJUJE

Zkrácený název projektu:

HUSPO

Registrační číslo projektu:

KPF-02-181

Partner projektu:

Donau-Universität Krems, Die Universität für Weiterbildung

Období realizace projektu:

7/2020 - 6/2022

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, INTERREG V-A Rakousko-ČR (2014-2020), Fond malých projektů

Cíle projektu

Podpora poznání společného česko-rakouského kulturního dědictví:

a) obohacení povědomí o hudebních kontaktech obou národů v historii i současnosti

b) posílení znalosti hudebních děl, která utvářela a utváří společné kulturní zázemí obou národů

c) moderní představení skladeb, které v době svého vzniku přinášely nové tvůrčí kvality a posunovaly vývoj hudebního myšlení v obou kulturách

Anotace projektu:

Masarykova univerzita vnímá rozvoj celoživotního vzdělávání jako velice přínosný. Je si vědoma důležitosti jeho dalšího vývoje, a to nejen v národním měřítku. Proto maximálně podporuje snahy o navázání a udržení spolupráce se zahraničními partnery. Jedním ze zahraničních partnerů Masarykovy univerzity je Dunajská univerzita v Kremži, která je zaměřena na právě na oblast vzdělávání dospělých. V souvislosti s aktivitami realizovanými díky partnerství obou univerzit vyvstala otázka možnosti další spolupráce, tentokrát v oblasti hudby. V rámci aktivity Kulatý stůl nedávno ukončeného projektu Celoživotní vzdělávání bez hranic, KPF-02-082, měli zástupci Masarykovy univerzity možnost navštívit Centrum výzkumu aplikované hudby na Katedře uměleckých a kulturních studií Dunajské univerzity v Kremži a klášter Göttweig. Možnost vidět archiválie z oblasti hudby, které nejsou běžně dostupné, přivedla akademiky na myšlenku spolupráce na projektu, který by se zaměřil na vztahy v oblasti hudební kultury v Rakousku a v Českých zemích v 18. až 20. století. Záměrem bylo rozšíření povědomí o bohatosti kulturní historie obou, v historii tak úzce spojených národů, právě v oblasti hudby. Následovalo několik setkání odborníků obou univerzit a výsledkem je řada aktivit, jejichž cílem je představit provázanost obou národů z poněkud jiného pohledu. Realizaci plánovaných aktivit bude předcházet badatelská činnost odborníků, která bude zahrnovat studium archivních zdrojů, hudebních děl, formujících společné kulturní zázemí; analýzu a zhodnocení kompozičních kvalit v komparaci s dobovými standardy; přípravu notového záznamu; přípravu interpretačního uchopení repertoáru a následnou interpretaci vybraných skladeb na koncertech v Kremži, v Telči a v Brně. Možnost získat nové, případně rozšířit si stávající znalosti z této oblasti budou moci zájemci z obou zemí na plánovaných přednáškách, které proběhnou v Kremži a v Brně. Prezentovat budou odborníci na danou problematiku obou zemí, proto budou přednášky probíhat v českém i německém jazyce. Účastníci obdrží podpůrné podklady k prezentacím ve formě dvojjazyčné brožury. Účast na aktivitách projektu je určena všem zájemcům z Rakouska i z České republiky. Před ukončením projektu proběhne v Brně setkání partnerů projektu, na kterém budou zhodnoceny všechny projektové aktivity. Na všech aktivitách bude zajištěno tlumočení do obou jazyků. Tlumočení do obou jazyků je zajištěno po celou dobu trvání projektu.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info