Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Celoživotní vzdělávání bez hranic

Bez popisku

Bez popisku

Název projektu:

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC

Zkrácený název projektu:

CEBEHRA

Registrační číslo projektu:

KPF-02-082

Partner projektu:

Danube University Krems

Období realizace projektu:

11/2018 - 9/2019

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, INTERREG V-A Rakousko-ČR (2014-2020), Fond malých projektů

Cíle projektu:

  1. Podpora mechanismů umožňující vzájemnou výměny zkušeností v oblasti CŽV mezi partnery:
    a. příklady dobré praxe
    b. předávání zkušeností z realizace programů CŽV
  2. Propagace aktivit projektu směrem k organizacím zabývajících se celoživotním vzděláváním, zájemcům o další vzdělávání, veřejnost
  3. Příprava a realizace společného programu CŽV – interaktivní kurz v Telči z oblasti astronomie

Anotace projektu:

Masarykova univerzita (MU) klade velký důraz na podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání (CŽV), je si vědoma důležitosti dalšího rozvoje této oblasti, a proto se snaží získávat zkušenosti i od zahraničních partnerů. V rámci realizace projektu bude vytvořena platforma umožňující výměnu zkušeností s Dunajskou univerzitou v Kremži (DUK), která je zaměřena právě na oblast vzdělávání dospělých. Na DUK proběhnou dvě setkání zástupců partnerských zemí, a to vedoucích pracovníků na různých úrovních vedení a organizačních pracovníků zabývajících se právě problematikou CŽV. V rámci propagace aktivit projektu proběhnou v obou zemích přednášky z oblasti astronomie, které jsou určeny zájemcům o další vzdělávání, organizacím zabývajících se celoživotním vzděláváním i veřejnosti. Jsou zároveň pozvánkou, pro zájemce o vzdělávání obou zemí, na společně připravovaný čtyřdenní interaktivní kurz, který pilotně proběhne v Telči. Kurz bude realizován dvojjazyčně a bude do budoucna sloužit jako šablona pro realizaci dalších kurzů. Před ukončením proběhne v Brně setkání partnerů projektu, na kterém budou zhodnoceny všechny projektové aktivity.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Fotografie z realizace projektu najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info