Kancelář U3V MU se nachází v místnosti č. 249 ve 2. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Senioři na Univerzitě třetího věku MU studují online

Začátek akademického roku 2020/2021 je na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity jiný než obvykle. Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci přešlo studium do online podoby. Senioři se tak mohou účastnit vzdělávacích aktivit z pohodlí domova a nevystavovat se ohrožení z nákazy. Přednášky na zajímavá témata se tak stávají nejen doplněním nových poznatků, ale také vhodnou náplní času tráveného doma.

14. 10. 2020

Masarykova univerzita se již dlouhodobě připravovala na to, že výuka v podzimním semestru se pravděpodobně uskuteční distanční formou. Stejně tomu bylo i na Univerzitě třetího věku. „Velmi jsme promýšleli, jakým způsobem budeme výuku v novém akademickém roce organizovat. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že ve vzdělávání seniorů hraje osobní kontakt nezastupitelnou roli, ale vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci bylo toto rozhodnutí zcela nevyhnutelné.“, uvedla Barbora Hašková, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání, která má v gesci také U3V. Hašková mimo jiné připomněla, že Univerzita třetího věku MU bude v letošním akademickém roce slavit 30. výročí. „Nikdy ve své historii nemusela U3V MU čelit takovéto nové zkušenosti, přesto věříme, že se nám podaří realizovat všechny online aktivity tak, aby byli posluchači spokojeni.

Pro seniory jsou na akademický rok 2020/2021 připraveny čtyři kurzy základního programu a také kurz pro absolventy. První přednášky se uskuteční již 16. října. Všechny přednášky se budou vysílat prostřednictvím Youtube, připojení k přednášce je tak pro posluchače velmi snadné a zvládne ho opravdu každý. Kromě kurzů základního programu se online uskuteční také krátkodobé semestrální kurzy, a to na platformě Microsoft Teams. Nabídka je bohatá – tradiční kurzy o astronomii, trénování paměti či Latinské Americe doplní Úvod do českého znakového jazyka, genealogie či kurz o rodu Lichtenštejnů. Vybrané přednášky budou opatřeny titulky, které zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Technickou spolupráci při přípravě přednášek navázala Univerzita třetího věku MU nejen s již zmíněným střediskem, ale také s Katedrou mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií.

Již od jarního semestru pokračuje také intenzivní spolupráce Univerzity třetího věku s dobrovolnickým centrem MUNI POMÁHÁ. Dobrovolníci –studenti univerzity mohou seniorům pomoci nejen s nákupem či vyvenčením domácího mazlíčka, ale právě také s online výukou. „Pokud by posluchači měli jakékoliv technické problémy, jsme s dobrovolnickým centrem domluveni, že dobrovolník přijde za seniorem až domů a se vším mu pomůže.“ doplnila Hašková.
Univerzita třetího věku myslí také na zájemce o seniorské vzdělávání bez přístupu k internetu. Těmto seniorům zcela bezplatně zapůjčuje tablety, které jsou vybaveny základními aplikacemi pro sledování přednášek a také internetovým připojením.

Již v jarním semestru se ukázalo, že online výuka může otevřít univerzitní poznatky i těm, kteří se klasických kurzů nemohou z různých důvodů účastnit. Jedním z těchto důvodů může být také vzdálenost. „Online výuka nabízí možnost oslovit s nabídkou kurzů Univerzity třetího věku také seniory ze zahraničí. V současné chvíli navazujeme spolupráci s rakouským spolkem absolventů českých vysokých škol a těšíme se, že se k naší výuce připojí i čeští krajané žijící v Rakousku.“ uzavřela Hašková.

Kontakt:
Ing. Bc. Barbora Hašková, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání MU, tel.: 549 49 4336, e-mail: haskova@rect.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info