Kancelář U3V MU se nachází opět v místnostech č. 352 a č. 353 ve 3. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Umění v podání seniorů IV

Bez popisku

Bez popisku

Název projektu:

UMĚNÍ V PODÁNÍ SENIORŮ IV

Rozhodnutí číslo:

58-32477/2022 OZP/ORNK

Období realizace projektu:

01/2022-12/2022

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo kultury ČR, Regionální a národnostní kultura, program na podporu kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

Cíle projektu

Cílem projektu je snaha pokračovat v realizaci stávajících kurzů U3V MU, zaměřených na vzdělávání seniorů tak, aby vedly k dalšímu prohlubování a rozšiřování jejich znalostí, a to v oblasti kultury, především hudby a sborového zpěvu. Záměrem je i nadále podporovat zájem o teoretické, ale i praktické aktivity.

Anotace projektu:

Obsah projektu je zaměřen na posilování stávajících a získávání nových znalostí a dovedností, teoretických i praktických. A to v oblasti hry na hudební nástroj, získání odpovídajících pěveckých návyků nezbytných pro správnou interpretaci písní atd. Instrumentální i vokální část kurzu zahrnují teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info