Kancelář U3V MU se nachází opět v místnostech č. 352 a č. 353 ve 3. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Umění v podání seniorů III

Bez popisku

Bez popisku

Název projektu:

UMĚNÍ V PODÁNÍ SENIORŮ III

Rozhodnutí číslo:

58-10811/2020-OZP/ORNK

Období realizace projektu:

2/2021 - 12/2021

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo kultury ČR, Regionální a národnostní kultura, program na podporu kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

Cíle projektu

Cílem projektu je nejen pokračovat v realizaci stávajících kurzů U3V MU, ale zaměřit se i na nové aktivity, zaměřené na vzdělávání seniorů tak, aby vedly k dalšímu prohlubování a rozšiřování jejich znalostí, a to v oblasti kultury, především hudby a sborového zpěvu. Záměrem je podporovat zájem o teoretické, ale i praktické aktivity. Obsah projektu je zaměřen na posilování stávajících a získávání nových teoretických znalostí, dále na osvojování nových a zlepšování získaných praktických dovedností, jako jsou např. hra na hudební nástroj, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, získání správných pěveckých návyků důležitých pro interpretaci jednohlasých a vícehlasých písní, rozvoj citu pro spolupráci a vzájemné tvoření s ostatními zpěváky atd. Instrumentální a vokální část kurzu zahrnuje teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah je přizpůsoben cílové skupině a jejím potřebám. Klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Anotace projektu:

Východiskem pro projekt Umění v podání seniorů III. jsou pozitivní zkušenosti z realizace kulturních projektů, které proběhly v minulosti již několikrát. S ohledem na zpětnou vazbu získanou od účastníků kurzů zrealizovaných v předchozích letech je našim cílem kurzy nastavené tak, aby maximálně odpovídali specifikům vzdělávání seniorů realizovat i nadále. Obsah projektu je zaměřen na posilování stávajících a získávání nových teoretických znalostí, dále na osvojování nových a zlepšování získaných praktických dovedností, jako jsou např. hra na hudební nástroj, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, získání správných pěveckých návyků důležitých pro interpretaci jednohlasých a vícehlasých písní, rozvoj citu pro spolupráci a vzájemné tvoření s ostatními zpěváky atd. Instrumentální a vokální část kurzu zahrnuje teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah je přizpůsoben cílové skupině a jejím potřebám. Kurzy budou zakončeny pro účastníky významným výstupem, a to prezentací činností účastníků. Kurzy jsou nedílnou součástí obsahu vzdělávání na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity, která klade velký důraz nejen na aktivní zapojení účastníků, ale i následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info