Co bychom měli vědět o očkování

  • 18. března 2021
    14:00
  • Online přednášku můžete sledovat zde.

Očkování je po dlouhá desetiletí běžnou součástí našich životů. Vedle zajištění pitné vody je považováno za neúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním nemocem. Přesto toto téma často budí kontroverze. Zejména v době lehce dostupných informací z různých zdrojů, stává se rukojmím snah po atraktivitě sdělení či zviditelnění některých skupin lidí. Přitom, jak ukazuje i současná pandemie, je to opět očkování, které nabízí to nejefektivnější řešení.

Většina z nás podstupuje očkování jako součást péče o vlastní zdraví. Málokdo ale vnímá také jeho vliv na zdraví celé populace a na výskyt infekcí na národní i globální úrovni. Zároveň budí princip očkování ve smyslu aplikace něčeho „neznámého“ do lidského těla, a navíc převážně v injekční formě, nejistotu a obavy v kontextu mnohých falešných zpráv a dezinformací.

Tato přednáška má za cíl přinést ucelené informace o metodě očkování a tzv. aktivní imunizace, jeho historii, principu, typech vakcín i současném významu. Částečně se dotkne také problematiky „antivakcinačního hnutí“ a aktuální pandemie. Uskutečnění přednášky je součástí záměru Masarykovy univerzity aktivně přispívat k šíření ověřených informací o očkování.

Přednáší MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D., zástupkyně přednosty Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty MU, členka Krizového štábu MU.

Přednáška se uskuteční online na Youtube - https://youtu.be/8ZWPZ94CGU4.

Přednáška je zdarma. Přednáška bude opatřena přepisem mluveného slova (titulky).

Pokládání dotazů je možné na chatu přímo u přednášky. Případně Váš dotaz zašlete na e-mail u3v@rect.muni.cz je zajištěno, že dotazy z emailu budou přepsány do chatu.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info