Člověk, počítače a bezpečnost

  • 8. dubna 2021
    13:00
  • Online přednášku můžete sledovat zde.

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Emeritní rektoři MU pro U3V na téma Člověk, počítače a bezpečnost, kterou si pro Vás připravil prof. RNDr.  Jiří Zlatuška, CSc., bývalý rektor Masarykovy univerzity, děkan Fakulty informatiky MU a profesor Katedry teorie programování Fakulty informatiky MU.

Myšlenka mechanizace výpočetních postupů v uplynulých staletích vycházela ze snahy ulehčit výpočetní postupy podobným způsobem, kterým nástroje a stroje ulehčovaly nebo odstraňovaly fyzickou práci. Přemítání nad tím, jak takové nástroje mohou fungovat, vedlo i k představám, jak takto fungující stroje souvisí s myšlením a samou podstatou toho, co člověka jeho duševními schopnostmi odlišuje od zvířat, i toho, jak takové stroje mohou člověku všestranně sloužit, nebo mu i konkurovat. Sestrojení elektronických počítačů vytvořilo během minulého století předpoklady pro naplnění těchto vizí ve smyslu pomocníků člověka, symbiózy lidí a takových nástrojů, ale i ve smyslu vytvoření potenciálních konkurentů zejména v souvislosti s rozvojem technik označovaných jako umělá inteligence.

Příležitosti i hrozby, které takto vytvářené systémy představují, přestávají být záležitostí fantazií nebo sci-fi, ale stávají se realitou připomínající to, co se říká o ohni jako dobrém sluhovi, ale zlém pánu. Významnou oblastí, která tím bude ovlivněna, je bezpečnost nejen jako technický informatický problém týkající se třeba hackerů, ale jsou jí i mezioborové otázky bezpečnosti společnosti, v níž jako lidé budeme žít.

Přednáší prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., emeritní rektor Masarykovy univerzity, děkan Fakulty informatiky MU, a profesor Katedry teorie programování Fakulty informatiky MU.

Přednáška se uskuteční on-line na Youtube - https://youtu.be/ot7yodNBFy0 a bude dostupná do 22. 4. 2021 vč.

Přednáška je zdarma. Přednáška bude opatřena přepisem mluveného slova (titulky).

Pokládání dotazů je možné na chatu přímo u přednášky. Případně Váš dotaz zašlete na e-mail u3v@rect.muni.cz je zajištěno, že dotazy z emailu budou přepsány do chatu.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info