Toulky brněnským podzemím (jaro 2019)

  • 15. března – 10. května 2019
  • Fakulta sociálních studií
    posluchárna P31 (v pátek 22. 3. posluchárna P51)
    Joštova 10, Brno

Každé město má svá tajemství, která zůstávají po dlouhá léta skryta před zrakem běžného člověka a odhalí je jen těm, kteří s nalezeným tajemstvím budou zacházet ohleduplně, rozumně a s úctou, kterou si zaslouží. I město Brno má taková tajemství. Donedávna ukrytá pod bloky domů, dlažbou náměstí, asfaltem veřejných komunikací. Bylo třeba týmu obětavých a hlavně pro věc zapálených odborníků, aby i tato tajemství spatřila světlo světa.

Lektor: Ing. Aleš Svoboda – odborník na brněnské podzemí, knižní autor, který výrazně přispěl ke zpřístupnění několika chodeb a sklepů v centru města Brna.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro posluchače U3V i pro seniorskou veřejnost. Počet účastníků je max. 200 osob.

Termín přednášek

Kurz se koná od 15 3. do 10. 5. 2019 vždy v pátek od 10.00 do 11.30 hodin v aule Přírodovědecké fakulty. Celkem se jedná o 8 setkání. Přednáška se nekoná 19. 4. z důvodu státního svátku.

Anotace přednášek

1. Pekařská ulice (15. 3.)

Seznámíme se s nejdelším labyrintem Brna, nahlédneme do podzemí proluky mezi Anenskou a Pekařskou ulicí a navštívíme sklepení, která s nemocnicí souvisela. V horní části Pekařské vstoupíme do chodby spojující obě strany ulice a prohlédneme si zaniklá sklepení U Sedmi Švábů. Nezapomeneme ani na tragédii před nemocnicí u sv. Anny.

2. Labyrint 1. část (22. 3.)

Projdeme si podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra Brna. Navštívíme sklepení, které je dnes částečně přístupné jako Labyrint pod Zelným trhem, ale i nepřístupná sklepení Lídlova domu, Domu pánů z Fanalu a kašny Parnas i s vodovodní štolou z Petrova.

3. Labyrint 2. část (29. 3.)

Dokončíme procházku pod Zelným trhem návštěvou sklepů u Biskupského dvora, projdeme sklepení R duty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.

4. Dominikánské náměstí a Panenská ulice (5. 4.)

Seznámíme se s objevem Mincmistrovského sklepa a historií Královské kaple, s nálezem studny objevené uprostřed náměstí a projdeme i sklepy před kostelem sv. Michala a na nároží Zámečnické ulice. Na závěr zjistíme i zajímavou historii dnes již zaniklé Panenské ulice a vznik expozice v podzemí pod Novou radnicí.

5. Římské náměstí (12. 4.)

Přednáška zaměřená na známé náměstí a stavby, které na nich v minulosti existovaly a nyní jsou již zničeny. Existence sklepů, které se jako jediné pozůstatky těchto staveb zachovaly, nám mohou doložit smysl jejich budování a představit život našich předků. Prezentace zahrnuje bývalé židovské ghetto, františkánský klášter i nově objevené sklepení ve vnitrobloku.

6. Moravské náměstí a Běhounská ulice (26. 4.)

Přednáška o podzemních stavbách nalezených pod Moravským náměstím, tunel pod Běhounskou ulicí i vodovodní štola pod parkem u Rooseveltovy ulice. Tam byla také objevena druhá brněnská brána, která by měla být v budoucnu zpřístupněna a zakomponována do městského parku. Seznámíme se s technickými podzemními objekty pod parkem i připravovaným průzkumem zaniklého Německého domu.

7. Orlí ulice (3. 5.)

Projdeme se pod Orlí ulicí od Masarykovy ulice až po Měnínskou bránu. Navštívíme ta nejzajímavější sklepení, včetně podzemí kláštera sv. Voršily nebo tajemného domu na Staré poště – dnes U kamenné panny. Nahlédneme také do domu č. 9, kde se v minulosti propadl chodník do barokních sklepů, a zjistíme, co ukrýval nenápadný dům č. 21 u městské brány.

8. Náměstí Svobody (10. 5.)

Přednáška zaměřená na hlavní brněnské náměstí. Seznámíme se se studnami a kašnami, které tady v minulosti stály. Navštívíme objevené sklepení v horní části náměstí a seznámíme se se stavbami, které na něm stály a už jsou nenávratně ztracené. Zjistíme také, co bylo objeveno při ražbě podzemního kolektoru.

Cena kurzu

Cena kurzu je 450,- Kč, pro posluchače U3V na MUNI 350,- Kč.
Kurzovné je nutno uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info