Tajemství skrytá v DNA aneb co nám všechno může DNA prozradit o identitě člověka

  • 30. října – 27. listopadu 2019
  • Komenského nám. 2, zasedací místnost č. 300

V rámci kurzu si odpovíme na otázky: Je rozmanitost v naši DNA dostatečná ke spolehlivé identifikaci jedince, například pachatele trestného činu? Můžeme se dozvědět z DNA jakou barvu očí nebo vlasů má její nositel? Dokázala by nám DNA napovědět, jakou tvář má její vlastník? Bude jednou možné z DNA určit dokonce také příjmení? V jednotlivých přednáškách kurzu si na tyto otázky odpovíme a vše budeme dokládat konkrétními příklady použití zejména v kriminalistice, kde je využití těchto metod nejdále. Ukážeme si však, že stejné metody je možné využít také při identifikaci pozůstatků již nežijících osob, zejména slavných osobností. A na závěr kurzu se podíváme do naší hlubší minulosti, kdy v DNA neandrtálců budeme hledat odpověď na otázku, kolik toho s neandrtálci sdílíme a zda jsme se geneticky vzájemně obohatili. Ano, i takové možnosti nám v současnosti analýza DNA a rozmanitosti v ní poskytuje. Chcete vědět víc? Pak se přihlaste do našeho kurzu, který pro velký úspěch v minulém roce nabízíme znovu. Těšíme se na vás.

Lektor: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie)

Pro koho je kurz určen

Cyklus je určen pro posluchače U3V i pro veřejnost. Počet účastníků je max. 60 osob.

Termín přednášek

Přednášky se konají od 30. 10. do 27. 11. 2019 vždy ve středu od 9.30 do 11.30 hodin v místnosti č. 300 v budově na Komenského nám. 2. Celkem se jedná o 5 přednášek.

1. Využití analýzy DNA při identifikaci člověka

30. 10.

Přednáška představí genetickou rozmanitost člověka, ukáže, kde ji hledat a jak se jí dá využít například v kriminalistice při identifikaci pachatele nebo v genealogii. Přiblížíme si v současnosti používanou metodu identifikace člověka na základě nekódujících sekvencí společně s konkrétními případy jejího nasazení.

2. Překvapivé nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA

6. 11.

Přednáška bude věnována novým přístupům identifikace člověka pomocí DNA (identifikace pomocí chromozomu Y, stanovení barvy očí, vlasů a kůže). Dále budou zmíněny i experimentálně zkoumané charakteristiky jako určení podoby (morfologie obličeje - "DNA identikit"), věku nebo výšky nositele zkoumané DNA. Popis metod a přístupů bude zaměřen především na využití při identifikaci pachatele v kriminalistice s představením konkrétních případů, kdy byly uvedené metody použity.

3. Příklady využití genetické rozmanitosti člověka při studiu historických osobností

13. 11.

Přednáška představí, jak velkým pomocníkem byla analýza DNA na příklad při identifikaci kosterních pozůstatků poslední ruské carské dynastie Romanovců, Mikuláše Koperníka nebo krále Richarda III. Dále popíše výsledky získané při analýze vousů a vlasů Napoleona Bonaparte nebo při ověřování, že zaschlá krev v kapesníku je krví posledního francouzského krále Ludvíka XVI., a další příklady.

4. Genetika příjmení aneb Lze předpovědět příjmení na základě DNA?

20. 11.

Přednáška popíše spojitost mezi přenosem chromozomu Y u mužů a přenosem příjmení do dalších generací. Spolehlivost a nástrahy související s přenosem příjmení z genetického hlediska budou doloženy na výsledcích konkrétních výzkumných studií. Na základě těchto výsledků pak budeme hledat odpověď na otázku, zda by bylo možné zvolit opačný přístup, tedy zda by bylo možné na základě analýzy DNA stanovit příjmení jejího nositele.

5. Jsme podle DNA příbuzní s neandrtálci a křížili jsme se s nimi?

27. 11.

V přednášce budou popsány výsledky analýzy neandrtálské DNA ve vztahu k otázce příbuznosti moderního člověka s neandrtálským člověkem (Homo neanderthalensis), poodhalí tajemství možných sexuálních kontaktů a nakonec přiblíží nejpravděpodobnější příčiny zániku neandrtálců.

Cena kurzu

Cena kurzu je 350,- Kč, pro posluchače U3V na MUNI 300,- Kč.
Kurzovné je nutno uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info