Soudní lékařství II (jaro 2019)

  • 2. dubna – 7. května 2019
  • Ústav soudního lékařství, posluchárna v přízemí
    Tvrdého 2a, Brno

Soudní lékařství je lékařský obor podílející se na preventivní péči, především zjišťováním příčin náhlých a neočekávaných úmrtí, vypracováváním zdravotních posudků a některým i dalšími činnostmi. Jde o obor na pomezí mezi medicínou a právem.

Účastníci kurzu budou v celkem 6 přednáškových blocích seznámeni s vybranou soudně lékařskou problematikou. Témata přednášek jsou volena tak, aby navazovala na předchozí přednáškový cyklus, a to buď formou přímého pokračování, nebo dalšími kapitolami, na které se v prvním cyklu nedostalo. Zahajovací přednáška bude věnována problematice střelných poranění. Poté bude následovat pokračování klinické a forenzní toxikologie. Další dvě přednášky budou zaměřeny na provázanou forenzní genetiku a antropologii. V předposlední přednášce se dostane na rozsáhlou kapitolu dopravních nehod a dopravních úrazů. Celý přednáškový cyklus bude zakončen komentovanou prohlídkou medicínských a kriminalistických exponátů v muzeu.

Garant: MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Cyklus je určen pro posluchače U3V i pro veřejnost. Počet účastníků je max. 80 osob.

Termín přednášek

Přednášky se konají od 2. 4. do 7. 5. 2019 vždy v úterý od 15.30 do 17.00 hodin. Celkem se jedná o 6 přednášek.

Anotace přednášek

1. Střelná poranění (2. 4.)

Přednášející: MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.

Rozdělení střelných zbraní. Základní údaje o účincích palných zbraní na lidský organismus. Poranění organismu jednotnou střelou – kulové zbraně. Poranění organismu mnohotnou střelou – brokové zbraně. Poranění jatečním přístrojem, plynovou zbraní, mechanickou zbraní, plynovkou a akustickou zbraní. Poranění výbuchem. Specifika střelných poranění jednotlivých částí těla (hlavy, krku, hrudníku, břicha a končetin). Pitva střelného poranění. Několik případů střelných poranění z praxe.

2. Klinická a forenzní toxikologie – pokračování (9. 4.)

Přednášející: Mgr. Jan Pivnička

Přednáška v úvodní části pojednává o toxikologii jako interdisciplinárním vědním odvětví, o historickém vývoji oboru, klasifikaci otrav a toxických látek a jejich osudu v organismu. Dále pojednává o odvětvích toxikologie se zaměřením na klinickou a forenzní toxikologii, analytických metodách a postupech používaných v toxikologii v současné době. V následné části přednášky autor u vybraných toxikologicky významných látek (etanol, oxid uhelnatý, etylenglykol) zmiňuje některá specifika vyšetření. V závěru je pak na vybraných kazuistikách demonstrováno využití klinické a forenzní toxikologie v praxi.

3. Forenzní genetika (16. 4.)

Přednášející: Mgr. Tomáš Pexa

Používané metody – vysvětlení jejich vědeckých principů, popis jednotlivých postupů, popsané příklady z literatury a příklady z praxe, diskuse.

4. Forenzní antropologie (23. 4.)

Přednášející: RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.

Historie forenzní antropologie, možnosti identifikace kosterních ostatků klasickými antropologickými a antropometrickými postupy, způsoby určování pohlaví, dožitého věku, výšky postavy a známek stresu na kostře, pokročilé antropologické metody (např. rekonstrukce obličeje podle tvaru lebky, superprojekce), základy dermatoglyfiky (otisky prstů), zajímavé případy z praxe, diskuse.

5. Dopravní nehody (30. 4.)

Přednášející: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Vymezení pojmů dopravní nehoda – dopravní úraz, dopravní úrazy chodců, střet chodce s osobním automobilem, nákladním automobilem a autobusem, střet chodce s kolejovým vozidlem, poranění osádky v kabině osobního automobilu, poranění řidiče a poranění spolujezdců, zajímavé případy z praxe, diskuse.

6. Komentovaná prohlídka muzea (7. 5.)

Přednášející: Jan Frišhons

Muzeum soudního lékařství je svou náplní ojedinělým zařízením, které se dá přirovnat k policejnímu muzeu ve Vídni. Jsou zde však sloučeny dva pohledy – medicínský a kriminalistický. Pro odbornou veřejnost, pro kterou je toto muzeum určeno, se prezentuje nejen jako zajímavost, ale hlavně jako zdroj poučení. Sbírky mají významný rozsah jak časový (zhruba 100 let), tak z hlediska druhu exponátů.

Muzeum se nachází v 3. patře bez výtahu. Prohlídka s výkladem bude trvat cca 45 minut. Posluchači budou kvůli omezenému místu v muzeu rozděleni na několik skupin a tomu bude přizpůsoben začátek jednotlivých běhů přednášky

7. Pojišťovnictví aneb jak je to doopravdy II (27. 2.)

Přednášející: Ing. Jiří Duchaň

Pohled na likvidace pojistných událostí. Promítání prezentace příkladů pojistných událostí. Návrat zpět k jednotlivým bodům, uvedeným při úvodním brainstormingu.

Cena kurzu

Cena kurzu je 450,- Kč, pro posluchače U3V na MUNI 350,- Kč.
Kurzovné je nutno uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info