Sborový zpěv

  • 20. ledna – 16. června 2022
  • MS Teams / Pedagogická fakulta MU

Lektor: doc. Mgr. Vladimír Richter

Kurz je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Kurz nabízí osvojení základních technik hlasové výchovy, sborového zpěvu a hlasové hygieny. Prostřednictvím aplikace technic kých dovedností při vlastním nácviku interpretace je vhodný
pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé zpěváky.

Kurz volně navazuje na výuku v podzimním semestru. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude kurz probíhat prostřednictvím
aplikace MS Teams a jeho lekce budou online prostředí přizpůsobeny časově i jeho náplní.

Po obnovení kontaktní výuky se bude kurz konat na Pedagogické fakultě MU.

Náplň kurzu:

  • úvodní hodina, seznámení s náplní kurzu, plánovaným repertoárem, rozřazení podle hlasů
  • základy pěvecké techniky: pěvecký postoj; pěvecký dech – dechová cvičení jako základ fyziologicky správného hlasového projevu a podpora fyzické kondice; hlasové rejstříky a rozsah; hlasová nasazení; fonetika a výslovnost souhlásek a samohlásek; pěvecké legáto;
  • hledání vlastního hlasu, improvizace – hra s vlastním hlasem
  • interpretace, dynamika, tempo, rytmus, frázování, intonace – cvičení
  • práce s písní, dramatizace písně, výrazové prostředky – cvičení
  • příprava a nácvik vlastní interpretace repertoáru – předpokládaný okruh repertoáru: starší památky české provenience (jednohlas, dvojhlas), kánony, úpravy lidových písní
  • koncert

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info