Kurz anglické konverzace je zaměřen na upevnění a rozšíření stávajících jazykových znalostí a dovedností, a to zejména formou mluveného projevu založeného na rozhovorech a diskusích. Dílčím cílem kurzu je také prohlubování znalostí anglické slovní zásoby a procvičování běžných gramatických jevů. Součástí kurzu je v omezené míře i psaný projev - např. formou psaní e-mailů, stručných dopisů, vzkazů apod. Do kurzu je krátce zařazena i část věnovaná aktualitám. V oblasti konverzační a lexikální se kurz zaměřuje na témata běžného života, jakými jsou cestování, doprava, ubytování, komunikace s cizinci, nakupování, návštěva lékaře a případně i další témata, která budou doplněna na základě přání a zájmu posluchačů.

Lektor: Mgr. Renata Hajslerová
Výukové materiály: K dispozici budou kopírované materiály. Není třeba si kupovat učebnici.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň roční) v akademickém roce 2018/2019. Počet účastníků je maximálně 16 osob.

Termín lekcí

Kurz se bude konat od 12. 3. do 28. 5. 2019 vždy v úterý od 14.30 do 16.00 hodin. Celkem se tedy koná 12 lekcí.

Cena kurzu

Cena kurzu je 840,- Kč (70 Kč/lekce)
Kurzovné je nutno uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.