Konverzace v anglickém jazyce

  • 19. října 2021 – 15. února 2022
  • učebna 501 (budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2.)

Forma výuky: prezenčně
Počet účastníků: maximálně 16 osob
Lektor: Mgr. Renata Hajslerová
Termíny: 19. 10. 2021 – 15. 2. 2022, úterý 14.30 – 16.00 hod., celkem 16 lekcí
(výuka bude probíhat do 14. 12. a následně bude pokračovat od 4. 1. 2022)
Cena: 70,- Kč/lekce
Platba: 1120,- Kč (říjen 2021 – únor 2022)

Kurz anglické konverzace je zaměřen na upevnění a rozšíření stávajících jazykových znalostí a dovedností, a to formou mluveného projevu založeného zejména na rozhovorech a diskusích. Nedílnou součástí kurzu je prohlubování slovní zásoby, které doplňuje procvičování běžných gramatických jevů. Součástí kurzu je v omezené míře i psaný projev - např. psaní krátkých emailů, stručných popisů, vzkazů, vyplňování formulářů apod. Po dohodě s účastníky kurzu bude vytvořen seznam témat, kterým budou jednotlivé lekce věnovány. V oblasti konverzační a lexikální je cílem kurzu zejména zvládnutí témat běžného života, jakými jsou cestování, doprava, ubytování, komunikace s cizinci, nakupování, návštěva lékaře apod.

Výukové materiály: K dispozici budou před jednotlivými lekcemi studijní materiály, podle potřeby doplňované krátkými nahrávkami či videi. Není třeba si kupovat učebnici.


Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň roční) v tomto akademickém roce 2021/2022.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a v návaznosti na nařízení vlády ČR anebo vedení Masarykovy univerzity může kurz kdykoliv přejít do distanční, tedy online formy.

Při účasti na prezenčním kurzu U3V MU je třeba vždy dodržovat platná nařízení a opatření vlády ČR a Masarykovy univerzity.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info