Hispanofonní Jižní Amerika: svět mnoha světů ONLINE

  • 18. března – 22. dubna 2021

Forma výuky: online přes aplikaci Microsoft Teams
Počet účastníků: max. 120 osob
Lektor: PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
Termíny: 18. 3. – 22. 4. 2021, vždy ve čtvrtek od 10.00 do 11.30 hod.
Cena: 200,- Kč

Online kurz nabídne U3V profily jednotlivých hispanofonních zemí Jižní Ameriky, tedy těch, v nichž je úředním jazykem španělština. Osu jednotlivých přednášek tvoří tematické okruhy, jež jsou voleny tak, aby bylo možno poskytnout plastický obraz společnosti v příslušných zemích, od Argentiny po Venezuelu. Pozornost je zaměřena na aktuální situaci v každém státě, a to nejen s ohledem na hlavní události uplynulého období, jež silně rezonují na domácí i zahraniční politické scéně, ale zejména si přiblížíme, jak se jednotlivé skutečnosti promítají do každodenního života běžných obyvatel.
Obraz hispanofonních zemí vyvážíme pozitivními tématy, jakými jsou unikátní, nedotčená příroda či mimořádná rozmanitost a bohatost kulturního dědictví pramenící z velké etnické pestrosti. Kritériem výběru bude tentokrát především zápis na seznamech UNESCO. Představíme si rovněž kulturní život v každé zemi (literatura, hudba film), stejně jako folklór, typické tradice, zvyklosti či gastronomii. V neposlední řadě budou zmíněny projekty, které Ústav románských jazyků a literatur FF MU realizuje ve vybraných zemích ve spolupráci s partnerskými univerzitami.

Program kurzu:
1. Všeobecný úvod. Vymezení pojmů, nástin příslušného geografického, historického a společensko-kulturního kontextu makroregionu 
2. Venezuela, Kolumbie 
3. Ekvádor, Bolívie 
4. Peru, Amazonská oblast 
5. Chile, Paraguay 
6. Argentina, Uruguay 


Výuka probíhá online prostřednictvím aplikace MS Teams. Nejpozději týden před začátkem kurzu obdržíte e-mail s návodem na stažení aplikace MS Teams. Pro připojení k výuce je nutné znát Vaše UČO (univerzitní číslo osoby) a také primární heslo.
Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu, preferujeme platbu bankovním převodem. Je-li to možné, zvolte prosím tuto variantu.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky.

přihlásit se Více o kurzu

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info