Genealogie aneb cesta k rodovým kořenům ONLINE

  • 2. února – 16. března 2021

Náplní kurzu bude seznámení s genealogií jako jednou z pomocných věd historických, včetně přiblížení její historie, nejdůležitějších genealogických pramenů, metod a zpracování výsledků rodopisného bádání. Kurz bude doplněn ukázkami rozmanitých dobových pramenů, literatury, rodokmenů atd. a jeho účastníci si budou moci vyzkoušet čtení starého písma.

Lektor: Mgr. Vladimír Březina, Ph.D. (kurátor – historik, vedoucí Vila Löw-Beer v Brně)

Program kurzu:

  1. Genealogie jako jedna z pomocných věd historických, šlechtická a občanská genealogie, rodopis, genetická genealogie
  2. Historie genealogického bádání (Paprocký, Březan, Balbín, Palacký, Kolář, Sedláček, Pilnáček ad.)
  3. Genealogické prameny, práce s nimi a jejich kritika (matriky – katolické, nekatolické, civilní, židovské, pozemkové knihy, urbáře, katastry, sčítání lidu, vojenské dokumenty, kroniky, mapy a plány, pozůstalostní spisy, prameny osobní povahy, orální historie)
  4. Metody, pátrání v archivech, internetové zdroje a archivy online
  5. Úskalí genealogického bádání (písmo, jazyk, dobové termíny, topografie, ztracené zápisy či prameny)
  6. Zpracování výsledků (rodokmen, rozrod, vývod, rodová kronika), počítačová evidence dat a využití genealogických programů
  7. Zajímavosti, bádání v zahraničí, shrnutí.

Vzhledem k aktuální situaci se kurz koná on-line.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info