Genealogie aneb cesta k rodovým kořenům

  • 14. března – 2. května 2022
  • Komenského nám. 2, učebna č. 300, 3. podlaží (naproti schodům)

Forma výuky: prezenční
Počet účastníků: maximálně 30 osob
Lektor: Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.
(kurátor – historik, vedoucí Vila Löw-Beer v Brně)
Termíny: 14. 3. – 2. 5. 2022, vždy v pondělí od 10.00 do 11.30 hod. 
(14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 25. 4., 2. 5., tj. 7 přednášek)
kurz se nekoná 18. 4. z důvodu státního svátku
Cena: 350,- Kč

Náplní kurzu bude seznámení s genealogií jako jednou z pomocných věd historických, včetně přiblížení její historie, nejdůležitějších genealogických pramenů, metod a zpracování výsledků rodopisného bádání. Kurz bude doplněn ukázkami rozmanitých dobových pramenů, literatury, rodokmenů atd. a jeho účastníci si budou moci vyzkoušet čtení starého písma.

Program kurzu:

  1. Genealogie jako jedna z pomocných věd historických, šlechtická a občanská genealogie, rodopis, genetická genealogie
  2. Historie genealogického bádání (Paprocký, Březan, Balbín, Palacký, Kolář, Sedláček, Pilnáček ad.)
  3. Genealogické prameny, práce s nimi a jejich kritika (matriky – katolické, nekatolické, civilní, židovské, pozemkové knihy, urbáře, katastry, sčítání lidu, vojenské dokumenty, kroniky, mapy a plány, pozůstalostní spisy, prameny osobní povahy, orální historie)
  4. Metody, pátrání v archivech, internetové zdroje a archivy online
  5. Úskalí genealogického bádání (písmo, jazyk, dobové termíny, topografie, ztracené zápisy či prameny)
  6. Zpracování výsledků (rodokmen, rozrod, vývod, rodová kronika), počítačová evidence dat a využití genealogických programů
  7. Zajímavosti, bádání v zahraničí, shrnutí.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a v návaznosti na nařízení vlády ČR anebo vedení Masarykovy univerzity může kurz kdykoliv přejít do distanční, tedy online formy.
Při účasti na prezenčním kurzu U3V MU je třeba vždy dodržovat platná nařízení a opatření vlády ČR a Masarykovy univerzity.

 

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info