Francouzský jazyk pro mírně pokročilé A2-B1

  • 8. března – 24. května 2022
  • učebna 107 (budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2.)

Forma výuky: prezenčně, učebna 107 (budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2.)
Počet účastníků: maximálně 14 osob
Lektor: Mgr. Daniela Veškrnová
Termíny: 8.3.2022 - 24.5.2022, úterý 10.00 – 11.30 hod., celkem 10 lekcí
(dne 29.3. a 10.5. se lekce nekoná)
Cena: 70,- Kč/lekce
Platba: 700,- Kč (březen 2022–květen 2022)

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň roční) v tomto akademickém roce 2021/2022.

Kurz je určen všem, kdo mají rádi Francii i francouzskou kulturu, a vzhledem ke svým životním zkušenostem nehledají standardní kurz, který obvykle bývá určen studentům středních nebo vysokých škol. Je zaměřen nejen na výuku jazyka (fonetiky, gramatiky, rozvíjení slovní zásoby), ale i na poznávání různých kulturních aspektů Francie. Důraz je kladen na aktivní používání jazyka, komunikaci a porozumění, s cílem, aby každý účastník kurzu získal co největší samostatnost při vyjadřování i porozumění v každodenních situacích. Při výuce budeme pracovat s různými autentickými materiály (denní tisk, internet) formou rozhovorů, her, poslechů, otázek a odpovědí i ústních a písemných cvičení.
Náročnost kurzu: jazyková úroveň A2-B1 (dle Společného evropského jazykového rámce pro jazyky). 

Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří si už dříve osvojili základy francouzštiny a chtějí si je oprášit a rozvinout.

Výukové materiály: účastníci je obdrží zdarma v kurzu, není třeba pořizovat si učebnici.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a v návaznosti na nařízení vlády ČR anebo vedení MU (přechod do žluté barvy univerzitního semaforu) může kurz kdykoliv přejít do distanční, tedy online formy.

Při účasti na prezenčním kurzu U3V MU je třeba vždy dodržovat platná nařízení a opatření vlády ČR a Masarykovy univerzity.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info