Kancelář U3V MU se nachází opět v místnostech č. 352 a č. 353 ve 3. patře v budově na Komenského náměstí 2.

Ekonomie v kostce

  • 16. února – 5. dubna 2024
  • učebna P106, Lipová 41a (budova Ekonomicko-správní fakulty MU)

Anotace:
V rámci sedmi přednášek se posluchači seznámí se základy ekonomického myšlení a principy fungování ekonomiky. Jednotlivé přednášky se budou věnovat nejen historickým událostem, které českou ekonomiku ovlivnily, ale i současným trendům v oblasti ekonomie a marketingu.

Kurz je realizován ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity.

1. Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu - jsme altruisté nebo sobci?

Přednášející: prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Přednáška shrnuje nejnovější poznatky z oblasti tzv. Experimentální ekonomie, jedné z neprogresivnějších částí ekonomické vědy. Posluchačipřednášky se stávají přímo účastníky jednoduchého experimentu, který studuje jeden z aspektů lidského chování – (ne)chuť k dobrovolné spoluprácii v situaci, kdy je sobecké chování výhodnější. Hra je přímo na přednášce vyhodnocena a komentována a na základě výsledků jsou dále představenyněkteré poznatky, které z experimentů vyplývají.

2. Báječný svět kryptoměn

Přednášející: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D.

Přednáška se věnuje nejen podstatě a tržnímu chování kryptoměn a decentralizovaným financím, ale také problematice kryptoměnových podvodů posledních let a způsobům, jak se proti nim bránit.

3. Změna vlastnických vztahů a privatizace v Č(S)R po roce 1990

Přednášející: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

V rámci přednášky bude rozebrán proces privatizace v Č(S)R. V návazné diskuzi budeme uvažovat nad možnými alternativami.

4. Marketingové kontroverze, podvody a triky

Přednášející: Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Jak podniky prodávají své produkty? Čím se snaží přesvědčit zákazníky? Kde je hranice mezi nadsázkou, vtipem, neetickou reklamou a nelegální propagací? Kromě odpovědí na tyto otázky se zaměříme i na posun etického a právního rámce marketingu. Podíváme se na historický vývoj toho, c je považováno za nemorální, i na zákazy, se kterými se podniky musí v marketingu vyrovnat. V neposlední řadě si ukážeme nejčastější triky, které obchodníci používají, aby přesvědčili zákazníky ke koupi.

5. Od středověkého karbanu ke Googlovému našeptávači

Přednášející: doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Co má společného hazard s pojišťovnictvím? Jak určit pravděpodobnost pojistné události bez koule na věštění? A jak "počítač pozná", jakou reklamu Vám zobrazovat? Vše se dozvíte v přednášce "Od středověkého karbanu ke Googlovému našeptávači", která Vás provede hlavními ideovými milníky cesty od základních konceptů pravděpodobnosti po aplikace ve věku velkých dat (Big Data).

6. Změny spotřebitelského chování české populace nejen s ohledem na pandemii COVID-19

Přednášející: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Spotřebitelské chování a spotřebitelské preference mají na jednu stranu určitou míru setrvačnosti, na stranu druhou se mění nejen v průběhu životního cyklu člověka, ale prokazují i významnou citlivost na excesní vlivy, jako byla např. pandemie COVID-19. Přednáška se zaměří na změny v nákupních zvyklostech napříč populačními skupinami v ČR (a dalších vybraných zemích), souvisejícími s nedávnou pandemickou krizí, pozornost se obrátí také na nové trendy ovlivňující nákupní chování v kontextu posunu životních hodnot spotřebitelů a využívání nových technologických inovací a řešení.

7. Staré hříchy vrhají dlouhé stíny: Jak naši současnost ovlivňuje poválečné vyhnání etnických Němců a osidlování Sudet

Přednášející: doc. Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Poválečné vyhnání etnických Němců z Československa radikálně změnilo nejen majetkové uspořádání, ale zásadně ovlivnilo i strukturu společnosti v osídlených obcích. Dědictví obojího vidíme dodnes. Přednáška nejen shrne dosavadní výzkum zaměřený na vliv poválečných událostí na migrační a volební chování, ale představí i nový výzkum, který identifikuje aktivitu církve jako faktor, který ovlivnil tvorbu sociálních struktur ve vysídlených obcích.

Elektronická přihláška Program kurzu v PDF

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info