Ekonomie pro každého (jaro 2020)

  • 4. února – 16. března 2020
  • Komenského nám. 2, zasedací místnost č. 300

V rámci sedmi přednášek se posluchači seznámí se základy ekonomického myšlení a principy fungování ekonomiky. Kurz obsáhne zásadní témata z oblasti ekonomie, která ovlivňují ekonomickou situaci seniorů. Jedna z přednášek bude věnována nejprogresivnější části ekonomické vědy, a to experimentální ekonomii.

Přednášející: Ing. Jiří Duchaň; doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.; doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.; Ing. Markéta Novotná, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.; Mgr. Ing. Karel Urbanovský; doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Cyklus je určen pro posluchače U3V i pro veřejnost. Počet účastníků je max. 60 osob.

Termín přednášek

Přednášky se konají od 4. 2. do 16. 3. 2020 buď v pondělí (1. až 3. přednáška), nebo v úterý (4. až 7. přednáška) od 10.00 do 11.30 hodin. Celkem se jedná o 7 přednášek.

Program přednášek

1. Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu (úterý 4. 2.)

Přednášející: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Přednáška shrnuje nejnovější poznatky z oblasti tzv. Experimentální ekonomie, jedné z nejprogresivnějších částí ekonomické vědy. Posluchači přednášky se stávají přímo účastníky jednoduchého experimentu, který studuje jeden z aspektů lidského chování – (ne)chuť k dobrovolné spolupráci i v situaci, kdy je sobecké chování výhodnější. Hra je přímo na přednášce vyhodnocena a komentována a na základě výsledků jsou dále představeny některé poznatky, které z experimentů vyplývají.

2. Jak na běžný účet a krátkodobé spoření? (úterý 11. 2.)

Přednášející: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Posluchači se seznámí s tím, jak funguje běžný bankovní účet a jaké jsou jeho parametry – aktuální nabídka v ČR, poplatková struktura, internetové ovládání, jak používat platební kartu, jak změnit banku. Na přednášce dále zazní základní informace o krátkodobém spoření – spořicí účty, termínované vklady, garantované spořicí produkty, stavební spoření a penzijní připojištění – srovnání, struktura, poplatky, jak hodnotu ovlivňuje inflace, vhodné využití a nastavení.

3. Megatrendy v cestovním ruchu a jejich vliv na udržitelný rozvoj (úterý 18. 2.)

Přednášející: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Přednáška je zaměřena na tzv. megatrendy, tedy dlouhodobé vývojové tendence, které ovlivňují naše myšlení, aktivity i budoucí realitu světa. Jakým způsobem se tyto megatrendy projevují v cestovním ruchu a jak působí na jeho udržitelný rozvoj? Jaké příležitosti pro cestovní ruch představuje například technologický rozvoj, zvýšená mobilita či stárnutí populace?

4. Čím je ovlivněna ekonomická situace seniorů? (pondělí 24. 2.)

Přednášející: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Na přednášce se diskutují skutečnosti, které ovlivňují ekonomickou situaci seniorů. Pozornost je věnována faktorům před a po odchodu do důchodu, jako i faktorům, které jedinec svým chováním může nebo nemůže ovlivnit.

5. Od středověkého karbanu ke Googlovému našeptávači (pondělí 2. 3.)

Přednášející: doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Co má společného hazard s pojišťovnictvím? Jak určit pravděpodobnost pojistné události bez koule na věštění? A jak "počítač pozná", jakou reklamu Vám zobrazovat? Přednáška vás provede hlavními ideovými milníky cesty od základních konceptů pravděpodobnosti po aplikace ve věku velkých dat (Big Data).

6. Privatizace v ČR (pondělí 9. 3.)

Přednášející: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D

Privatizace v ČSFR/ČR zůstává stále kontroverzní téma. Přednáška představí základní koncept a metody privatizace, postup a výsledky. Součástí přednášky je i diskuse.

7. Pojišťovnictví aneb jak je to doopravdy (pondělí 16. 3.)

Přednášející: Ing. Jiří Duchaň

Pojišťovnictví - jak je to skutečně v praxi, celková orientace v této problematice, jednoduše a srozumitelně nastavený výklad z klientského laického pohledu, co je a co není reálné při likvidaci pojistných událostí, příklady z praxe...

Cena kurzu

Cena kurzu je 450,- Kč, pro posluchače U3V na MUNI 350,- Kč.
Kurzovné je nutno uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info