Ekonomie pro každého (jaro 2019)

  • 16. ledna – 27. února 2019
  • Komenského nám. 2, zasedací místnost č. 300

V rámci sedmi přednášek se posluchači seznámí se základy ekonomického myšlení a principy fungování ekonomiky. Kurz obsáhne zásadní témata z oblasti ekonomie, která ovlivňují ekonomickou situaci seniorů. Jedna z přednášek bude věnována nejprogresivnější části ekonomické vědy, a to experimentální ekonomii.

Přednášející: Ing. Jiří Duchaň; doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.; Mgr. Ing. Karel Urbanovský; doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Cyklus je určen pro posluchače U3V i pro veřejnost. Počet účastníků je max. 60 osob.

Termín přednášek

Přednášky se konají od 16. 1. do 27. 2. 2019 vždy ve středu od 10.00 do 11.30 hodin. Celkem se jedná o 7 přednášek.

Program přednášek

1. Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu (16. 1.)

Přednášející: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Přednáška shrnuje nejnovější poznatky z oblasti tzv. Experimentální ekonomie, jedné z neprogresivnějších částí ekonomické vědy. Posluchači přednášky se stávají přímo účastníky jednoduchého experimentu, který studuje jeden z aspektů lidského chování – (ne)chuť k dobrovolné spolupráci i v situaci, kdy je sobecké chování výhodnější. Hra je přímo na přednášce vyhodnocena a komentována a na základě výsledků jsou dále představeny některé poznatky, které z experimentů vyplývají.

2. Privatizace v ČR (23. 1.)

Přednášející: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D

Privatizace v ČSFR/ČR zůstává stále kontroverzní téma. Přednáška představí základní koncept a metody privatizace, postup a výsledky. Součástí přednášky je i diskuse.

3. Jak na běžný účet a krátkodobé spoření? (30. 1.)

Přednášející: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Posluchači se seznámí s tím, jak funguje běžný bankovní účet a jaké jsou jeho parametry – aktuální nabídka v ČR, poplatková struktura, internetové ovládání, jak používat platební kartu, jak změnit banku. Na přednášce dále zazní základní informace o krátkodobém spoření – spořicí účty, termínované vklady, garantované spořicí produkty, stavební spoření a penzijní připojištění – srovnání, struktura, poplatky, jak hodnotu ovlivňuje inflace, vhodné využití a nastavení.

4. Penzijní připojištění a stavební spoření (6. 2.)

Přednášející: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Penzijní připojištění a stavební spoření – jak využívat tyto oblíbené produkty na maximum nejen v důchodovém věku ale například i pro své děti nebo vnoučata? Základní parametry, změny v legislativě, konkrétní propočty a nastavení. Kdy a proč založit? Jak peníze čerpat zpátky?

5. Čím je ovlivněna ekonomická situace seniorů? (13. 2.)

Přednášející: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Na přednášce se diskutují skutečnosti, které ovlivňují ekonomickou situaci seniorů. Pozornost je věnována faktorům před a po odchodu do důchodu, jako i faktorům, které jedinec svým chováním může nebo nemůže ovlivnit.

6. Pojišťovnictví aneb jak je to doopravdy I (20. 2.)

Přednášející: Ing. Jiří Duchaň

Úvodní brainstorming na téma: Co vede určitou část populace k tomu, že se na pojišťovny nedívají až tak přívětivě. Historie pojišťovnictví a návaznost na posuzování míry rizika; náležitosti právního vztahu klient x pojistitel. Vysvětlení rozdílu pojmů „škodní událost“ x „pojistná událost“.

7. Pojišťovnictví aneb jak je to doopravdy II (27. 2.)

Přednášející: Ing. Jiří Duchaň

Pohled na likvidace pojistných událostí. Promítání prezentace příkladů pojistných událostí. Návrat zpět k jednotlivým bodům, uvedeným při úvodním brainstormingu.

Cena kurzu

Cena kurzu je 450,- Kč, pro posluchače U3V na MUNI 350,- Kč.
Kurzovné je nutno uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info