Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách

Dne 29. května 2019 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách, kteří kurz navštěvovali v letech 2016 - 2019. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.,a proděkana Filozofické fakulty MU doc. Mgr. Ondřeje Jakubce, Ph.D., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu se účastnil také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovalo 184 posluchačů.