Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Promoce kurzu Dějiny umění a vizuální kultury

Dne 17. června 2015 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.,a děkana Filozofické fakulty MU prof. PhDr. Milana Pola, CSc., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu byl přítomen také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovali 163 posluchači.