Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Konference k 25letému výročí U3V

Konference na jedné straně shrnula 25leté působení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě a pohlédla na současnost a budoucnost seniorského vzdělávání. Na druhé straně pak přítomní vystupující poukázali na potřebnost realizace projektů zaměřených na vzdělávání, případně aktivizaci seniorů, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat klasické přednášky U3V, např. klienti domovů pro seniory. Na konferenci prezentovali své příspěvky zástupci realizátorů vzdělávacích aktivit pro seniory, ale také odborníci z řad sociologů, ekonomů, právníků, pedagogů anebo pracovníků v sociální péči. Z příspěvků konference byl vydán sborník.