Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Mimořádná přednáška - prof. Prokop

V poslední březnový den roku 2015 se pro posluchače Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity uskutečnila v zasedací místnosti budovy bývalé Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí přednáška prof. Ing. Romana Prokopa, CSc. na téma Historické osobnosti věd exaktních. Prof. Prokop je v současné době ředitelem Ústavu matematiky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň viceprezidentem Asociace univerzit třetího věku České republiky.