Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Přednáška Marka Orko Váchy - Stvořitel a jeho stvoření

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD., přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kněz, biolog, spisovatel a vysokoškolský učitel přednesl svou přednášku posluchačům kurzu Spirituální dimenze člověka dne 23. 1. 2015. Přednáška posluchače zaujala a Marek Vácha sklidil velké ovace a díky. Někteří posluchači využili příležitosti k rozhovoru s oblíbeným autorem a také proběhla malá autogramiáda knih M. Váchy.