Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Ukončení kurzu Česká literatura

Dne 18. 5. 2015 byl v Domově pro seniory ve Vyškově slavnostně ukončen kurz Česká literatura. Všichni senioři, kteří kurz absolvovali obdrželi z rukou prorektorky Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc., manažerky pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě Ing. Bc. Barbory Haškové a lektora kurzu Mgr. Tomáše Svobody oficiální Osvědčení o absolvování kurzu na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity. Slavnostnímu předávání osvědčení byla přítomna i ředitelka Domova pro seniory paní Mgr. Dana Indráková a vedoucí sociálního úseku Mgr. Marcela Preisová.