Od 2. 5. 2023 nás DOČASNĚ najdete v kanceláři č. 249 ve druhém patře na Komenského náměstí 2.

Kurzy češtiny pro seniory z Ukrajiny/Курс чеської мови для літніх людей з України

12. 4. 2022

Bez popisku

Již není možné se přihlásit/більше неможливо увійти

Курс чеської мови для літніх людей з України

Курс включений.

Університет третього віку спільно з Центром мовної освіти МУ пропонує курс чеської мови для людей похилого віку з України.


Під час курсу студенти вивчають важливу лексику та основи граматики. Основна увага приділяється розмовній комунікації та автентичності взаємодії. Метою є комфортний вступ до чеської мови, знання чеської культури та суспільства та індивідуальний підхід до студентів та їх потреб.

Цей курс можна паралельно доповнити Міждисциплінарним досвідним курсом
чеської мови.

Вік: 60+

Понеділок і четвер від 25.4. – 30.6.2022
Адреса: Коменська площа 2, 602 00 Брно
Класна кімната: 501
Час: Понеділок 14.10 - 15.40; четвер 17.10-18.40
Навчальні матеріали: безкоштовно
Лектор: Mgr. Мартіна Волехова

Курс безкоштовний, потрібно лише зарезервувати місце за допомогою електронної заявки.

електронної заявки детальніше про курс

Kurz češtiny pro seniory z Ukrajiny

Kapacita kurzu naplněna.

Univerzita třetího věku ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU nabízí Kurz českého jazyka pro seniory z Ukrajiny.

Během kurzu se studenti naučí důležitou slovní zásobu a základy gramatiky. Důraz je kladen na konverzační komunikaci a autentičnost interakce. Cílem je pohodlný vstup do českého jazyka, znalost české kultury a společnosti a individuální přístup ke studentům a jejich potřebám.

Tento kurz lze paralelně doplnit Interdisciplinárním zážitkovým kurzem českého jazyka.

Věk: 60+

Pondělí a čtvrtek od 25.4. – 30.6.2022

Adresa: Komenského nám. 2, 602 00 Brno
Třída: 501
Čas: pondělí 14.10 - 15.40; čtvrtek 17.10-18.40
Studijní materiály: zdarma
Přednášející: Mgr. Martina Volechová

Kurz je zdarma, stačí si rezervovat místo prostřednictvím elektronické přihlášky.

Přihláška do kurzu

Již není možné se přihlásit/більше неможливо увійти

Міжгалузевий практичний курс чеської мови

U3V у співпраці з Центром мовної освіти пропонує міжгенераційний
курс чеської мови як іноземної для літніх людей, концепція якого базується на принципах досвідної педагогіки та неформальної освіти.


У курсах можуть брати участь літні люди, як самостійно, так і з іншими членами сім'ї або знайомими. Програма окремих уроків інтерактивна з метою надання учасникам привабливої та розважальної форми на основі досвіду опановувати основи чеської мови, знайомитися з Брно та Чехією та зустрічатися з іншими
курсантами.

До звичних тем з повсякденного життя ставляться невимушено і творчо. Крім звичайних навчальних цілей, акцент робиться на соціальні аспекти, пов'язані з плавною інтеграцією в суспільство, а також на побудові та зміцненні нових зв'язків між громадами. У програмі також передбачені короткі прогулянки по Брно, на яких учасники познайомляться з місцевими легендами та цікавими
місцями. Зацікавлені чеські слухачі U3V також щиро вітаються!

Дати проведення зустрічі: 3. 5, 17. 5, 31. 5., 14. 6. 2022
Тривалість курсу: 4 зустрічі
Час: вівторок 16.00-17.30 (приблизно)
Викладач: доктор філософії Афіна Алхазіду, к.т.н.

Курс безкоштовний, потрібно лише зарезервувати місце за допомогою
електронної заявки.

електронної заявки детальніше про курс

Mezigenerační zážitkový kurz češtiny

U3V MU ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání nabízí mezigenerační kurz češtiny jako cizího jazyka pro seniory, jehož pojetí vychází z principů zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání. Kurzu se mohou zúčastnit senioři, a to jak samostatně, tak i s dalšími rodinnými příslušníky či známými.

Program jednotlivých lekcí je pojatý interaktivně s cílem umožnit účastníkům atraktivní a zábavnou formou si na základě prožitku osvojovat základy českého jazyka, seznamovat se s Brnem a Českou republikou a setkávat se s dalšími frekventanty kurzu.

K běžným tématům z každodenního života je přistupováno neokázale a tvořivě. Kromě běžných výukových cílů je důraz kladen na společenské aspekty, související s hladkou integrací do společnosti a na budování a posilování nově vznikajících komunitních vazeb. Součástí programu jsou i krátké vycházky po Brně, na nichž se účastníci seznámí s místními legendami a zajímavými místy.
Zájemci z řad českých posluchačů U3V jsou rovněž srdečně vítáni!

Termíny setkání: 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6. 2022

Délka kurzu: 4 setkání

Čas: úterý 16.00-17.30 (cca)

Vyučující: PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.

 

Přihláška do kurzu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info