Koronavirus vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU nezastavil

Pandemie koronaviru přerušila běžnou kontaktní výuku na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity již 3. března 2020. Přesto se výuka pro seniory díky snaze organizátorů a lektorů U3V MU zcela nezastavila. Univerzita třetího věku totiž přešla do distanční podoby vzdělávání stejně jako celá Masarykova univerzita. Důvod byl jasný, vzdělávací aktivity jsou pro nejstarší generaci v nastalé situaci velkou psychickou podporou a vhodnou náplní dnů trávených doma v izolaci.

3. 6. 2020

Pro seniory bylo připraveno několik výukových programů distanční neboli online formou. „Jako první vznikla na webových stránkách Univerzity třetího věku MU sekce pro studium doma, která obsahuje odkazy na videa či vzdělávací materiály, ty se věnují například pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii nebo dějinám umění a historii.“ uvedla Barbora Hašková, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání, pod kterou U3V spadá. Senioři byli pravidelně informování také o možnosti využití služeb Dobrovolnického centra MU, což ocenili především ti, kteří žijí sami a daleko od rodiny. Pro seniory také byla ve spolupráci s Ústavem ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty MU připravena soutěž o nejlepší popěvek k mytí rukou. Sešlo se téměř 30 soutěžních popěvků a některé z popěvků byly zveřejněny v článku Magazínu M.

Od dubna byly prostřednictvím kanálu U3V MUNI na Youtube posluchačům v předem stanovaný čas vysílány přednášky na nejrůznější témata. Posluchači si tak mohli z pohodlí domova vyslechnout celkem 22 přednášek, které sledovalo celkově 5 700 diváků. Všechny přednášky byly pro lepší srozumitelnost opatřeny titulky, které připravovalo Středisko Teireiás, jež bylo také nápomocné při technickém zpracování přednášek. Posluchači velmi oceňovali především to, že takovéto přednášky vůbec vznikají. Líbila se jim různorodost témat, kdy si mohl vybrat opravdu každý. Vyzdvihovali také jednoduchost po technické stránce a skutečnost, že titulky jim pomohly k porozumění. Téměř všichni posluchači se pak shodli na tom, že by ocenili, kdyby online výuka doplnila také klasické prezenční studium na U3V MU.

Kromě plošného vysílání přednášek probíhaly distančně také tematicky zaměřené semestrální kurzy. Tyto kurzy se uskutečňovaly přes aplikaci Microsoft Teams, kde mohli účastníci kurzu přímo komunikovat s lektorem, pokládat mu otázky či diskutovat s ostatními účastníky.“ doplnila Hašková. Uskutečnili se tak 4 kurzy, a to Po stopách významných civilizací a kultur Latinské Ameriky, Tajemství skrytá v DNA, Trénování paměti a kurz Fotografie, který měl formu dialogu na sociální síti. Mimo nově získané znalostí, oceňovali především psychický aspekt věci tedy, že se v neklidné době mohli na kurz každý týden těšit. Pro některé z nich byl kurz také inspirací k tomu, že si po skončení kurzu sami vyhledávali informace k danému tématu, čímž opět vyplňovali čas trávený doma v povinné izolaci.

Účastnicím a účastníkům všech distančních forem vzdělávání na U3V MU patří obdiv za technickou zdatnost, protože si počínali velmi obratně a s naprostou samozřejmostí stejně jako mladá generace. Ukázalo se tak, že tato forma vzdělávání není přínosem pouze v daném oboru, ale také v oblasti informačních technologií. Distanční studium se tak stává příkladem, jak mohou senioři znalosti
nabyté na U3V zúročit v praktickém životě. V kurzech moderních technologií si účastníci osvojili práci s počítačem a nyní jim tato dovednost umožňuje věnovat se vzdělávání i z domova.

Po kladném hodnocení ze strany seniorů zvažujeme využití zkušeností s distanční formou výuky i v dalším období. Je však důležité nezapomínat na socializační funkci univerzit třetího věku.“ konstatovala Hašková. Distanční výuka by proto mohla doplnit prezenční aktivity U3V a otevřít tak univerzitní poznatky i těm, kteří se klasických kurzů nemohou z různých důvodů účastnit.

Kontakt:
Ing. Bc. Barbora Hašková, vedoucí oddělení CŽV, e-mail: haskova@rect.muni.cz, tel.: 549 49 4336


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info