Hispanofonní Jižní Amerika: svět mnoha světů

15. 2. 2021

Srdečně Vás zveme na online kurz, který pořádáme ve spolupráci s Ústavem románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU.

Online kurz nabídne U3V profily jednotlivých hispanofonních zemí Jižní Ameriky, tedy těch, v nichž je úředním jazykem španělština. Osu jednotlivých přednášek tvoří tematické okruhy, jež jsou voleny tak, aby bylo možno poskytnout plastický obraz společnosti v příslušných zemích, od Argentiny po Venezuelu. Pozornost je zaměřena na aktuální situaci v každém státě, a to nejen s ohledem na hlavní události uplynulého období, jež silně rezonují na domácí i zahraniční politické scéně, ale zejména si přiblížíme, jak se jednotlivé skutečnosti promítají do každodenního života běžných obyvatel.
Obraz hispanofonních zemí vyvážíme pozitivními tématy, jakými jsou unikátní, nedotčená příroda či mimořádná rozmanitost a bohatost kulturního dědictví pramenící z velké etnické pestrosti. Kritériem výběru bude tentokrát především zápis na seznamech UNESCO. Představíme si rovněž kulturní život v každé zemi (literatura, hudba film), stejně jako folklór, typické tradice, zvyklosti či gastronomii. V neposlední řadě budou zmíněny projekty, které Ústav románských jazyků a literatur FF MU realizuje ve vybraných zemích ve spolupráci s partnerskými univerzitami.

Kurz se bude konat vždy ve čtvrtek od 10:00do 11:30 hodin v termínu od 18.3. do 22.4.2021.

Vzhledem k aktuální situaci se kurz bude konat on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

V případě, že Vás nabídka zaujme a kurzu se budete chtít zúčastnit, je nutné se přihlásit, viz níže.

 

přihlásit se více o kurzu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info