Special Lectures

General info about special lectures

What are the special lectures?

Important political figures, outstanding scientists or artists express their views of professional topics or social themes as part of special lectures.

Who can attend Special Lectures?

Special lectures are not intended only for U3A students but are also offered to the general older public.

Lectures in 2021

Due to pandemic all Special lectures in 2021 were held online via YouTube.

U3A Youtube channel

Lectures in 2019

2019

In 2019, Masaryk University marked 100 years since its founding. The special lectures this year were a celebration of this beautiful jubilee of our alma mater.

 • Zkáza přichází z kosmu (Doom comes from the cosmos)
  Přednášející: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
 • Historie a současnost Vily Löw-Beer v Brně (History and present of Vila Löw-Beer in Brno)
  Lecturer: Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD. – curator, historian, branch manager of the Museum of Brno
 • Okolnosti nástupu prof. Kučery, prvního děkana Lékařské fakulty a druhého rektora MU při přechodu císařství v republiku (Circumstances of the appointment of Prof. Kucera, First Dean of the Faculty of Medicine and Second Rector of MU in the transition of the Empire to the Republic)
  Lecturer: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. – head of the Institute of Forensic Medicine in Brno
 • "Býti ženou českou…": Proměny postavení žen v české společnosti od poloviny 19. století do poloviny 20. století ("Being a Czech woman...": Transformation of the status of women in Czech society from the mid-19th century to the mid-20th century)
  Lecturer: Mgr. Martina Krajíčková – historian and head of the Museum in Šlapanice
Lectures in 2018

2018

 • Křehcí bojovníci (Frail warriors)
  Lecturer: MUDr. Dana Matušková, MUDr. Marek Kučera nebo MUDr. Klára Skorkovská
Lectures in 2017

2017

 • Kardiovaskulární onemocnění a jejich prevence (Cardiovascular disease and its prevention)
  Lecturer: medical school students
 • Energetika v kontextu klimatických změn (Energy in the context of climate change)
  Lecturer: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info