Univerzita třetího věku

Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Přihlašování na akademický rok 2021/2022

Nabídka kurzů na akademický rok 2021/22, do kterých bude možné se přihlásit, bude upřesněna v průběhu května 2021. Forma výuky se bude odvíjet od vývoje epidemiologické situace v ČR. 

Nabídka kurzů na akademický rok 2021/2022

Tříleté kurzy

Kurz trvá šest semestrů (3 roky) a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku.

Program pro 1. ročník 2020/21

Program pro 2. ročník 2020/21 (2. ročník kurzu je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. ročník)
Program pro 3. ročník 2020/21
(3. ročník kurzu je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník)

Program kurzu na akademický rok 2021/22 pro jednotlivé ročníky bude zveřejněn v průběhu května 2021.

Více o kurzu

Tříletý kurz, jehož tématem budou umělecká díla od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. 

1. ročník - Dějiny umění jako dějiny pohybu (bude otevřen v ak. roce 2021/22)
2. ročník - „Ars auro prior“ (Umění je více než zlato) (bude otevřen v ak. roce 2022/23)
3. ročník - Dějiny umění v kontextu (bude otevřen v ak. roce 2023/24)

V akademickém roce 2021/22 se uskuteční první ročník tohoto kurzu, program bude zveřejněn v průběhu května 2021.

Více o kurzu

Jednoleté kurzy

V průběhu jednoletého kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní a střední Moravy bohatým na historické památky.

Program pro akademický rok 2020/21

Program kurzu na akademický rok 2021/22 bude zveřejněn v průběhu května 2021.

Více o kurzu

Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM.

Program kurzu pro akademický rok 2020/21

Program kurzu na akademický rok 2021/22 bude zveřejněn v průběhu května 2021.

Více o kurzu

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali víceletý kurz a získali osvědčení o absolvování. 

Program kurzů pro akademický rok 2020/21

Program kurzů na akademický rok 2021/22 bude zveřejněn v průběhu května 2021.

Více o kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info