Přihlašování na akademický rok 2021/2022

 

Jednoleté kurzy a 1. ročníky Všeobecně zaměřeného kurzu 

Rádi bychom Vás informovali, že termín podání přihlášek do jednoletých kurzů a 1. ročníku kurzu Univerzity třetího věku MU na akademický rok 2021/22 byl stanoven na středu 1. září 2021 od 8.00 hodin. Jak se lze přihlásit, a také termíny přihlašování pokračujících ročníků a Kurzu pro Absolventy naleznete níže.

Přihlašování do navazujících ročníků na akademický rok 2021/2022

Přihlašování do 2. a 3. ročníku Všeobecně zaměřeného kurzu a 3. ročníku kurzu Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách započne od pondělí 16. srpna 2021 od 8.00 hodin.

Přihlašování do Kurzu pro absolventy na akademický rok 2021/2022

Přihlašování do všech směrů kurzu pro absolventy bude spuštěno od pondělí 23. srpna 2021 od 8.00 hodin. Kapacita směru zdravovědného kurzu pro absolventy NAPLNĚNA!

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Z důvodu předcházení rizika kontaktu velkého množství osob preferujeme přihlašování elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU (klikněte zde) a prosíme Vás, abyste se přihlásili tímto způsobem.

Při přihlašování do 1. ročníků a jednoletých kurzů postupujte podle návodu, který naleznete zde a pro přihlášení do pokračujících ročníků nebo kurzů pro absolventy zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (na emailu (u3v@rect.muni.cz) nebo telefonu 549 49 8141).

Nabídka kurzů na akademický rok 2021/2022

Tříleté kurzy

Kurz trvá 3 roky a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku.

Program pro 1. ročník 2021/22
Program pro 2. ročník 2021/22 (2. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. ročník)
Program pro 3. ročník 2021/22 (3. ročník je určen pouze pro ty, kteří navštěvovali 1. a 2. ročník)

Více o kurzu

Tříletý kurz, jehož tématem budou umělecká díla od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. 

Program pro 1. ročník - s podtitulem Dějiny umění jako dějiny pohybu bude otevřen v akademickém roce 2021/22 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA!

Více o kurzu

Kurz je zaměřen na dějiny umění, konkrétně na výklad vybraných uměleckých děl v kontextu. Kurz v akademickém roce 2021/22 končí posledním, tedy 3. ročníkem

Program 3. ročník 2021/22

Více o kurzu

Jednoleté kurzy

V průběhu jednoletého kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní a střední Moravy bohatým na historické památky.

Program pro akademický rok 2021/22

Více o kurzu

Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM.

Program kurzu pro akademický rok 2021/22

Více o kurzu

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali víceletý kurz a získali osvědčení o absolvování. 

Program kurzu pro akademický rok 2021/22

Více o kurzu

KAPACITA SMĚRU ZDRAVOVĚDNÉHO NAPLNĚNA!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info