Studovny

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity disponuje dvěma prostory pro samostudium posluchačů a to na Fakultě sociálních studií a na Pedagogické fakultě. Vstup do studovny a počítačové učebny je možný pouze na čipovou kartu. Ve studovně je vždy přítomen asistent.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (suterén – u Krmítka) je zpřístupněna počítačová cvičebna a studovna časopisů posluchačů U3V a studentů Institutu regionální žurnalistiky FSS. Ve studovně mohou posluchači využívat vlastní knihovny s možností absenčních i prezenčních výpůjček (seznam knih), 4 počítače s internetem, TV, video, DVD a příjemné posezení. Ve studovně je vždy přítomna asistentka.

Adresa studovny:

Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno (mapa)

Studovna 049a (interaktivní plánek budovy)

Otevírací doba: pondělí, pátek, 10:00 – 16:00 hod.

Nahoru

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity mají posluchači Univerzity třetího věku možnost zdarma navštěvovat počítačovou učebnu, která je vybavena 15 počítači. Ve studovně je vždy přítomen asistent, který je posluchačům U3V k dispozici.

Adresa studovny:

Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno (mapa)

Studovna 25 (plánek budovy)

Otevírací doba: pátek, 9:00 – 15:00 hod.

Nahoru

Vlastnictví čipové karty je podmínkou vstupu do studovny. Výroba čipové karty je zpoplatněna částkou 250 Kč a zajišťují ji pracovníci U3V.  Fotografování na čipovou kartu je možno vždy ve středu a v pátek od 10:00 do 11:00 hod v budově bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost 065c (přízemí vpravo).

Podrobné informace a instrukce k čipové kartě naleznete i v tomto informačním letáku.
Podrobné informace o studovnách naleznete i v tomto informační letáku.
Fotografie ze studoven naleznete v naší fotogalerii.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku