Přihlášky do kurzů U3V

Do prvních ročníků dlouhodobých kurzů přijímáme písemné i elektronické přihlášky pro akademický rok 2018/2019 od středy 2. 5. 2018 do 30. 6. 2018 - nikoliv dříve!

Informace o přihlašování na akademický rok 2018/2019 naleznete zde na přelomu března a dubna.

Písemné přihlášky do ostatních ročníků bude možné podávat v úředních hodinách do 30. 6. 2018. Elektronické přihlašování do všech kurzů a ročníků bude možné od 2. 5. 2018.

Elektronickou přihlášku lze podat prostřednictvím Obchodního centra MU.

Návod na přihlašování prostřednictvím Obchodního centra MU naleznete ZDE.

V papírové podobě budeme přihlášky přijímat v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského náměstí 2, Brno.

Podrobnosti o jednotlivých programech a přihlášky k vyplnění naleznete na začátku dubna v sekci Programy a přihlášky 2017/2018.

Zápisné pro akademický rok 2017/2018 bylo stanoveno pro Všeobecně zaměřený kurz, kurz Dějiny umění (3. ročník), kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách (2. ročník), kurz Kulturní dědictví (v Telči - 3. ročník), kurz v Moravském zemském muzeu, kurz G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec a kurz Kulturní dědictví a památková péče na Moravě ve výši 800,- Kč. Zápisné pro akademický rok 2017/2018 do Kurzů pro absolventy U3V bylo stanoveno ve výši 400,- Kč za jeden směr, každý další přidaný směr 250 ,- Kč.

Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu, Vás opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku