Aktuality

Umění mimoevropských civilizací II.

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

jménem Univerzity třetího věku MU si Vás dovoluji pozvat k účasti na krátkodobém kurzu Umění mimoevropských civilizací II.

Tento kurz se zaměří na velké kultury minulosti. Na obsáhlém obrazovém materiálu ukáže nesmírné bohatství výtvarné kultury národů Asie. Společně s přednášejícím RNDr. Alešem Krejčím, CSc. se tak budete zabývat islámským uměním v Persii či Indii, uměním staré Jávy a aspoň prostřednictvím fotek a vyprávění navštívíte buddhistické památky jižní Číny a mnoho dalšího.

Ačkoliv je tento kurz pokračováním kurzu z podzimu 2016 absolvování prvního běhu není podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu.

Bližší informace o nabízeném kurzu a anotaci jednotlivých přednášek naleznete zde.

Tento kurz bude probíhat vždy v pátek v čase 10:00 – 11:30 hodin v termínu od 26. 10. do 7. 12. 2018. Kurz se uskuteční v zasedací místnosti č. 300 na Komenského náměstí (3. nadzemní podlaží, naproti schodiště).

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří jsou přihlášeni do některého z dlouhodobých kurzů (alespoň ročního) v tomto akademickém roce 2018/2019.

V případě, že Vás tato nabídka oslovila a kurzu se budete chtít zúčastnit, je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (viz odkaz).

Elektronická přihláška Umění mimoevropských civilizací II.

Kurzovné je třeba uhradit minimálně týden před zahájením kurzu v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 3. patro, dveře č. 353 a 352) v úředních hodinách (Po, St 9:00 – 11:00; Út, Čt 13:00 – 15:00). Kapacita kurzu je omezená, zařazeni budou jen ti nejrychlejší z Vás.

Těšíme se na Vaši účast.<xml></xml>

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku