Aktuality

Soudní lékařství

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nabízíme krátkodobý kurz  Soudní lékařství.

Posluchači tohoto krátkodobého kurzu se v šesti přednáškových blocích seznámí s vybranou soudně lékařskou problematikou. Probírány budou témata jako soudní pitvy, ohledání těla zemřelého, určování doby smrti a poslední přednáška bude věnována i klinické a forenzní toxikologii.

Bližší informace o nabízeném kurzu a anotaci jednotlivých přednášek naleznete zde.

Tento kurz bude probíhat od 1. 11. do 13. 12. 2018, vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin. Přednášky se budou konat na Ústavu soudního lékařství (Tvrdého 2a) Brno.

Kurz je určen také pro seniorskou veřejnost.

V případě, že Vás tato nabídka oslovila a kurzu se budete chtít zúčastnit, je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (viz odkaz).

Elektronická přihláška Soudní lékařství

Kurzovné je třeba uhradit minimálně týden před zahájením kurzu v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 3. patro, dveře č. 353 a 352) v úředních hodinách (Po, St 9:00 – 11:00; Út, Čt 13:00 – 15:00). Kapacita kurzu je omezená, zařazeni budou jen ti nejrychlejší z Vás.

Těšíme se na Vaši účast.<xml></xml>

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku