Aktuality

Mimořádná přednáška - "Býti ženou českou..."

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

rádi bychom Vás v novém roce srdečně pozvali na mimořádnou přednášku, kterou pořádáme ve spolupráci s Muzeem Brněnska, p. o. na téma „Býti ženou českou…“ – Proměny postavení žen v české společnosti od poloviny 19. století do poloviny 20. století, která se bude konat v úterý 29. 1. 2019 od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně č. 200 na Komenského náměstí 2.

Přednáška přiblíží vývoj ženského emancipačního hnutí u nás od prvních dobročinných a vzdělávacích ženských spolků až po vstup žen do politiky. Všimne si vývoje přístupu žen ke vzdělání a na pracovní trh i proměn postavení ženy v rámci rodiny. Připomene významné ženy první republiky, pozoruhodné (a mnohdy zapomenuté) osobnosti našich dějin. Pozornost bude věnována i zakladateli samostatného československého státu, T. G. Masarykovi, a jeho vztahu k feminismu.

Přednáška je zdarma, je pouze nutné zarezervovat si místo.

Ti z vás, kteří budou mít zájem se připravované přednášky zúčastnit, se mohou přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (viz. odkaz).

Elektronická přihláška na mimořádnou přednášku ,,Býti ženou českou…“

Těšíme se na Vaši účast.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku