Aktuality

Brněnské domy v zahradách: známé i neznámé

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

v podzimním semestru jsme pro Vás ve spolupráci s Filozofickou fakultou, Seminářem dějin umění připravili kurz Brněnské domy v zahradách: známé i neznámé.

Jménem Univerzity třetího věku MU si Vás dovoluji pozvat k účasti na tomto kurzu, který se bude konat vždy v pátek od 10.00 do 11.30 h v termínu od 2. 11. do 7. 12. 2018 v budově Filozofické fakulty na ulici Veveří 28 (v Knihovně Hanse Beltinga).

Minicyklus přednášek o brněnských vilách a domech v zahradách připravil prof. Kroupa se svými kolegy ze Semináře dějin umění. Při přednáškách Vám představí některé vybrané stavby (veřejnosti dobře i hůře přístupné) a pokusí se ukázat, jakých prostředků užívali architekti a jejich klienti při uskutečňování své ideální představy moderního bydlení.

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří jsou přihlášeni do některého z dlouhodobých kurzů (alespoň ročního) v tomto akademickém roce 2018/2019.

Bližší informace o nabízeném kurzu a anotaci jednotlivých přednášek naleznete zde.

V případě, že Vás nabídka zaujme a kurzu se budete chtít zúčastnit, je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (viz odkaz).

Elektronická přihláška do kurzu Brněnské vily v zahradách

Kurzovné je třeba uhradit minimálně týden před zahájením kurzu v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 3. patro, dveře č. 353 a 352) v úředních hodinách (Po, St 9:00 – 11:00; Út, Čt 13:00 – 15:00).

Kapacita kurzu je omezená, zařazeni budou jen ti nejrychlejší z Vás.

Těšíme se na Vaši účast.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku