Aktuality

Astronomický kurz - Vesmír bez hranic

Vážené posluchačky, vážení posluchači,

dovolte mi, abychom Vám nabídli možnost zúčastnit se mimořádného astronomického kurzu Vesmír bez hranic, který se bude konat od 22. do 26. 5. 2019 v Univerzitním centru v Telči.

Prostřednictvím série přednášek, prezentací, praktických cvičení a pozorováním denní i noční oblohy bude účastníkům poodhalen půvab vesmíru a také budou seznámeni s nejnovějšími poznatky z oboru.

Akce je součástí projektu s názvem Celoživotní vzdělávání bez hranic, který je financován z Programu Interreg V – A, Rakousko – Česká republika.

Odbornými garanty kurzu jsou doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D., a doc. Ernst Paunzen, Dr.

Protože je kurz pořádán ve spolupráci s rakouskými partnery a budou se ho účastnit také rakouští posluchači, jsou k účasti vítáni ti, kteří umí německy. Není to však podmínka. Přednášky budou probíhat paralelně/společně v českém a německém jazyce.

Podrobné informace o náplni a programu kurzu, dopravě a podmínkách účasti naleznete zde.

V případě, že Vás tato nabídka zaujme, je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (viz odkaz)

Elektronická přihláška do kurzu Vesmír bez hranic

Platbu můžete provést osobně (v hotovosti nebo kartou) v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 3. patro, dveře č. 353 a 352) v úředních hodinách (Po, St 9:00 – 11:00; Út, Čt 13:00 – 15:00).

Nově Vám nabízíme také možnost platby bankovním převodem. Tuto variantu platby si můžete zvolit v rámci elektronické přihlášky. Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, obdržíte na Vaši e-mailovou adresu zprávu z Obchodního centra MU, v jejíž příloze naleznete pokyny k platbě. Prosíme, uskutečněte platbu převodem, co nejdříve.

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 15. 5. 2019. V opačném případě bude přihláška stornována a místo nabídnuto dalšímu zájemci. Při platbě převodem z účtu je třeba dodržet splatnost na faktuře.

 Těšíme se na Vaši účast.

 

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku