Programy a přihlášky 2019/2020

Brožura o U3V s programy

V akademickém roce 2019/2020 jsme pro naše posluchače připravili přehlednou brožuru s těmi nejdůležitějšími informacemi o Univerzitě třetího věku MU.

Prohlédnout si ji si můžete zde

Nahoru

Všeobecně zaměřený kurz

Trvá šest semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané poznatky z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity. Po úspěšném absolvování všech tří ročníků získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které je jim předáno při slavnostní promoci.

Do každého ročníku je nutné se přihlašovat zvlášť - vypnit přihlášku do daného ročníku a zaplatit zápisné za daný ročník.

Kapacita 1. ročníku Všeobecně zaměřeného kurzu je pro akademický rok 2019/2020 je již bohužel NAPLNĚNA!

Nahoru

Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

Tříletý kurz se bude zabývat hlavně výkladem vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich vznikání a v kontextu jejich působení. První rok bude zaměřen na spolupráci architektury, sochařství a malířství. Ve druhém roce budou posluchači seznámeni s objednavateli a sběrateli uměleckých děl. A tématem třetího roku bude: Co je nového v současných dějinách umění. 

Do každého ročníku je nutné se přihlašovat zvlášť - vyplnit přihlášku do daného ročníku a zaplatit zápisné za daný ročník.

Kapacita 1. ročníku kurzu Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách 2019/2020 je pro akademický rok 2019/2020 již bohužel NAPLNĚNA!

Do 2. ročníku kurzu se mohou přihlašovat pouze osoby, které absolvovaly první ročník kurzu.

Nahoru

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

Kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. V akademickém roce 2019/2020 se uskuteční celkem 15 přednášek z oblasti kultury, historie i přírodních věd s důrazem na témata spojená s Brnem a jeho okolím. Přednášky probíhají v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu.

Kapacita kurzu pro akademický rok 2019/2020 je již bohužel NAPLNĚNA!

Nahoru

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

Kapacita kurzu pro akademický rok 2019/2020 je již bohužel NAPLNĚNA!

Nahoru

Kurzy pro absolventy U3V

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali promoci a získali osvědčení o absolvování.

Z organizačních důvodů opět nebude možné navštěvovat přednášky těch směrů, do kterých nejste přihlášni. Z tohoto důvodu budete mít možnost přihlásit se do více směrů zároveň. Zápisné pro akademický rok 2019/2020 činí 400 Kč za první vybraný směr, a 250 Kč za každý další. 

  • směr humanitní
  • směr zdravovědný - kapacita směru je pro akademický rok 2019/2020 NAPLNĚNA
  • směr přírodovědný - kapacita směru je pro akademický rok 2019/2020 NAPLNĚNA
  • směr společenskovědný

Nahoru

Středověké etudy II aneb středověké jednohubky (v Telči)

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči.

Kurz nepřímo navazuje na Středověké etudy, je ovšem určený i pro nové zájemce. Posluchači budou seznámeni s vývojem osídlení Horního Podyjí ve středověku, zdejšími drobnými šlechtickými rody, ale i poznají i královské či církevní prostředí. Frekventanti nahlédnou do problematiky vybraných starých řemesel, uvidí módu „podzimu středověku“, poznají blíže typologii hradů a také zjistí, jakými metodami bývaly dobývány. Součástí vybraných přednášek budou ukázky replik hmotné kultury a exkurze na významné středověké lokality v Kraji Vysočina či nejbližším okolí.

Kurz probíhá v Telči. Celý kurz je zajišťován Univerzitním centrem Telč (https://www.uct.muni.cz/univerzita-tretiho-veku).

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku