Přihlášky do kurzů U3V

Informace o přihlašování pro akademický rok 2019/2020 budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna 2019.

______________________________________________________________________________

Do prvních ročníků dlouhodobých kurzů přijímáme písemné i elektronické přihlášky pro akademický rok 2018/2019 od středy 2. 5. 2018 od 8:00 do 30. 6. 2018.

Písemné přihlášky do ostatních ročníků bude možné podávat v úředních hodinách do 30. 6. 2018. Elektronické přihlašování do všech kurzů a ročníků bude možné od 2. 5. 2018, taktéž od 8 hodin.

Elektronickou přihlášku lze podat prostřednictvím Obchodního centra MU.

Návod na přihlašování prostřednictvím Obchodního centra MU naleznete ZDE.

V papírové podobě budeme přihlášky přijímat v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského náměstí 2, Brno.

Podrobnosti o jednotlivých programech a přihlášky k vyplnění naleznete v sekci Programy a přihlášky 2018/2019.

Zápisné pro akademický rok 2018/2019 bylo stanoveno pro Všeobecně zaměřený kurz, kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách (kapacita kurzu je již naplněna!), kurz v Moravském zemském muzeu (kapacita kurzu je již naplněna),  kurz Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (kapacita kurzu již byla naplněna!) a kurz Etudy ze středověkého a raně novověkého života, který bude probíhat v Telči ve výši 800,- Kč. Zápisné pro akademický rok 2018/2019 do Kurzů pro absolventy U3V bylo stanoveno ve výši 400,- Kč za jeden směr, každý další přidaný směr 250 ,- Kč.

Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu, Vás opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku