Mimořádné přednášky

Mimořádné přednášky pořádané Rektorátem Masarykovy univerzity doplňují nabídku základních programů univerzit třetího věku pořádaných brněnskými vysokými školami (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně). Přednášejí významné osobnosti k tématům vysoce společensky a odborně aktuálním. Přednášky jsou pořádány pod záštitou Asociace univerzit třetího věku České republiky.

Mimořádné přednášky - 2019

V roce 2019 si Masarykova univerzita připomíná 100 let od svého založení. Mimořádné přednášky v tomto roce budou tedy především oslavou tohoto krásného jubilea naší alma mater.

Zkáza přichází z kosmu

Mimořádná přednáška dne 11. 4. 2019 od 13:00 do 14:30 v posluchárně č. 200 na Komenského náměstí 2

Přednáška se uskuteční v rámci realizace projektu s názvem Celoživotní vzdělávání bez hranic, číslo projektu: KPF-02-082, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond malých projektů, Program Interreg V-A, Rakouskou - Česká republika ve spolupráci s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU.

Přednášející: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Náš život je v ohrožení. Nemáme na mysli nemoci, znečištění životní prostředí nebo dopravní nehody. Smrtelné nebezpečí přichází z kosmu! Srážka Země s kosmickými projektily, dopad intenzivní spršky záření ze Slunce nebo vzdáleného vesmíru nebo invaze mimozemšťanů. Musíme se opravdu obávat kosmické katastrofy na naší planetě?

_______________________________________________________________________________

Historie a současnost Vily Löw-Beer v Brně

Mimořádná přednáška dne 12. 3. 2019 od 14:00 do 15:30 hod. přímo ve Vile Löw-Beer na Drobného 22.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Muzeem Brněnska

Přednášející:  Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD. – kurátorka, historička, vedoucí pobočky Muzea Brněnska

Vilu na Drobného ul. 22 navrhl původně pro významného brněnského průmyslníka Morize Fuhrmanna v roce 1903 vídeňský architekt Alexander Neumann. O 10 let později secesní vilu i s rozsáhlým pozemkem ve svahu nad lužáneckým parkem koupil textilní magnát Alfred Löw-Beer. Ten se do vily nastěhoval se svou manželkou Marianne a třemi dětmi: Maxem, Gretou a Hansem. Pro Gretu a jejího muže Fritze Tugendhata navrhl v letech 1928 až 1929 slavný německý architekt Ludwig Mies van der Rohe dnes již ikonickou stavbu moderní architektury – vilu Tugendhat, která se nachází právě ve svahu nad vilou manželů Löw-Beerových. Vila Löw-Beer prošla v letech 2013 až 2014 kompletní památkovou obnovou a v roce 2016 zde byla pro veřejnost zpřístupněna muzejní expozice s názvem Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Expozice představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od 2. poloviny 19. století až do počátku 20. století. Vila Löw-Beer v Brně je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska, příspěvkové organizace. 

_____________________________________________________________________________

Okolnosti nástupu prof. Kučery, prvního děkana Lékařské fakulty a druhého rektora MU při přechodu císařství v republiku

Mimořádná přednáška dne 19. 2. 2019 od 16:00 do 17:30 hod. na Ústavu soudního lékařství, Tvrdého 2a (posluchárna v přízemí vpravo).

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství v Brně.

Přednášející: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. - přednosta Ústavu soudního lékařství v Brně

Vznik Československé republiky, tedy přesněji řečeno Republiky Československé provázely bouřlivé a rozsáhlé změny nejenom na poli politickém, ale i v takových oblastech, jako bylo školství. Jednou z nejdůležitějších změn na Moravě bylo založení univerzity v Brně, která nesla jméno svého zakladatele prof. Masaryka. Nová univerzita, nové fakulty, noví učitelé. Ne že by tehdy v Brně nepracovali skvělí, nejenom celoevropsky, ale doslova celosvětově vysoce nadprůměrní odborníci, ale jejich vazby spíše na Vídeň než na Prahu nevyhovovaly až tak docela duchu doby. A tak se, jako ve všech revolucích, mnohdy vylévalo s vaničkou i dítě.

Přednáška je zaměřená na velice úzkou specializaci jednoho oboru medicíny v období před a po I. světové válce a jejím cílem je seznámit posluchače s fakty sice zajímavými, ale z různých důvodů běžně nepublikovanými.

_________________________________________________________________________________

„Býti ženou českou…“

Proměny postavení žen v české společnosti od poloviny 19. století do poloviny 20. století

Mimořádná přednáška dne 29. 1. 2019 od 14:00 do 15:30 hod. v posluchárně č. 200 na Komenského náměstí 2.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Muzeem Brněnska, p. o.

Přednášející: Mgr. Martina Krajíčková – historička a vedoucí Muzea ve Šlapanicích

Přednáška přiblíží vývoj ženského emancipačního hnutí u nás od prvních dobročinných a vzdělávacích ženských spolků až po vstup žen do politiky. Všimne si vývoje přístupu žen ke vzdělání a na pracovní trh i proměn postavení ženy v rámci rodiny. Připomene významné ženy první republiky, pozoruhodné (a mnohdy zapomenuté) osobnosti našich dějin. Pozornost bude věnována i zakladateli samostatného československého státu, T. G. Masarykovi, a jeho vztahu k feminismu.


Nahoru

Mimořádné přednášky - 2018

Křehcí bojovníci

Mimořádná přednáška dne 21. 11. 2018 od 10:00 do 11:00 hod. v Knihovně Jiřího Mahena, Kobližná 4

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Neonatologickým oddělením FN Brno u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí.

Uvedení do problematiky předčasně narozených dětí, incidence u nás v ČR a globálně,
důvody předčasného porodu, zdravotní souvislosti a komplikace takto narozených novorozenců,
dlouhodobé následky a specializovaná dispenzární péče, sociální dopad, obrazová dokumentace ze
života předčasně narozených dětí na Jednotce Intenzivní péče Neonatologického oddělení FN Brno
v Porodnici na Obilním Trhu a v Dětské nemocnici.

Přednášet budou: MUDr. Dana Matušková, MUDr. Marek Kučera nebo MUDr. Klára Skorkovská

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2017

Kardiovaskulární onemocnění a jejich prevence

Mimořádná přednáška dne 4. 4. 2017 ve 14:00 hod. a také dne 10. 4. 2017

Přednáší studenti Lékařské fakulty

Kardiovaskulární nemoci patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Výskyt nemocí se rok od
roku zvyšuje a postihuje stále mladší věkové kategorie. Jakými kardiovaskulárními onemocněními
lidé nejvíce trpí? Co se skrývá za jejich vznikem? Jaké jsou jejich varovné příznaky? Je jim vůbec
možné nějak předcházet? A jaké dnes existují možnosti diagnostiky a léčby?
Na tyto a mnohé další otázky se Vám pokusí odpovědět studenti všeobecného lékařství během
přednášky, která je taktéž součástí doprovodného programu Světového dne zdraví

Energetika v kontextu klimatických změn

Mimořádná přednáška dne 24. 11. 2017 v 11:30 hod.

Přednášející: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Energetické sektory evropských zemí prochází velmi turbulentním obdobím. Problematika klimatických změn zvyšuje tlak na omezení využívání fosilních paliv, nové problémy přináší i rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energií. Dochází k decentralizaci výroby elektřiny, tradiční energetické firmy rychle ztrácí svou tržní hodnotu a zasaženy jsou i mezinárodní toky energetických surovin (ropy a zemního plynu).  Odhadovat, kam se bude energetika v Evropě a České republice vyvíjet, je dnes velmi obtížné, přesto se o to přednáška alespoň rámcově pokusí. 

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2016

Cukrovka - tichý nepřítel aneb jak si ho nepřipustit k tělu

Mimořádná přednáška dne 31.10.2016 ve 14:00 hod.

Přednáší studenti Lékařské fakulty

Diabetes mellitus neboli cukrovka je metabolické onemocnění, které postihuje více než 860 000 obyvatel České republiky. Počet pacientů léčících se s diabetem každý rok narůstá. V čem je toto onemocnění nebezpečné? Jaké komplikace ho provázejí? Proč bychom ho neměli podceňovat? Jak můžeme diabetu jednoduše předcházet? V čem jsou rozdíly mezi jednotlivými typy a jaké jsou dnes možnosti léčby? Na tyto a mnohé další otázky Vám odpoví studenti všeobecného lékařství v rámci nabízené přednášky, která se koná u příležitosti Světového dne diabetu.

Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie

Mimořádná přednáška dne 26. 10. 2016 v 15:00 hod.

Přednášející: RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Starověké pořadí významnosti astronomických těles na obloze se naprosto liší od současného. Tehdy významné jevy jako Slunce, Měsíc, planety, bolidy a komety jsou ve skutečnosti zcela okrajové jevy, zatímco daleko významnější objekty jako novy, supernovy, černé veledíry, zábleskové zdroje záření gama, reliktní a kosmické záření, skrytá látka a energie byly objeveny až v průběhu XX. a XXI. století. Naše představy o vesmíru byly deformovány výběrovými efekty, takže velmi těžce se z pozorování usuzuje na skutečný stav věcí v lokálním vesmíru. Nelze předpokládat, že naše poznatky jsou nyní definitivní, takže i v budoucnu bude tento trend stále horšího pochopení znalostí o vesmíru nejspíš pokračovat.

Stuttgart - historie architektonického vývoje

Mimořádná přednáška dne 19. 5. 2016 v 10:00 hod.

Přednášející: Herbert Medek, vedoucí památkového ústavu ve Stuttgartu

Město Stuttgart vzniklo v 10. století po založení vévodského koňského hřebčína a bylo
na počátku 14. století rezidenčním městem hrabat z Württembergu. Až na několik desetiletí v 18. století zůstal Stuttgart také později rezidencí württemberských vévodů a králů. Až industrializace v 19. století umožnila Stuttgartu stát se velkoměstem. V této době vzniklo také mnoho středně velkých firem, které se staly základem pro současný blahobyt Stuttgartu a jeho okolí. Ve 20. století se ke Stuttgartu připojilo mnoho sousedních malých obcí a vesnic, které jsou dnes součástí města a jeho 23 městských částí.
Ve vztahu k Brnu najdeme mnoho podobností, např. v topografii, veřejné dopravě a vinařství. Stuttgart leží ve zhruba stejné nadmořské výšce a provozuje 13 tramvajových linek. Mnohem důležitější je však paralela k vinařské oblasti. Brno je branou k moravské vinařské oblasti, Stuttgart k Württemberské. Jenom ve Stuttgartu hospodaří téměř 500 výrobců na zhruba 430 hektarech.

Rakovina a její prevence

Mimořádná přednáška dne 14. 3. 2016 a 22. 3. 2016 ve 14:00 hod.

Přednášející: studenti Lékařské fakulty MU

Která nádorová onemocnění trápí naši populaci nejvíce? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Je možné jim vůbec nějak předcházet? Jaké zásady dodržovat, abychom co nejvíce snížili riziko onemocnění? Existuje nějaká možnost nechat se preventivně vyšetřit? Jak správně provádět samovyšetření prsu a varlat? Odpovědi na tyto i další otázky o nádorových onemocněních Vám pomohou najít studenti všeobecného lékařství v interaktivní přednášce pořádané studentskou organizací IFMSA CZ. Přednáška je součástí doprovodného programu k projektu Světový den zdraví, jež se uskuteční 9. a 10. dubna 2016 od 10:00 do 20:00 hod. v OC Olympia Brno. 

Globální změny klimatu - zachycování a ukládání CO2 jako možné řešení?

Mimořádná přednáška dne 22. 2. 2016 ve 15:15 hod.

Přednášející: Mgr. Filip Černoch, Ph.D. a Mgr. Šárka Benedová

Změna klimatu je jedním z celosvětově nejpalčivějších témat dnešní doby. Globální klimatické změny probíhají na planetě Zemi od jejího vzniku a roli v nich hrají mimo jiné skleníkové plyny, mezi nimi i oxid uhličitý (CO2). V přírodě se tento plyn běžně vyskytuje, ale jeho přirozený koloběh je narušován lidskou činností. Snaha o snižování emisí skleníkových plynů zahrnuje celou řadu opatření. Jednou z možností je technologie zachycování a ukládání CO2, anglicky Carbon Capture & Storage (CCS). Metodu již několik let využívají například v Norsku či Spojených státech amerických. Na jakých principech tato metoda funguje? Jaké jsou její výhody i rizika, jaké má společenské dopady a co ovlivňuje širší zavádění této metody do praxe?

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2015

Cukrovka – tichý nepřítel aneb jak si ho nepřipustit k tělu

Mimořádná přednáška dne 27. 10. 2015 a 2. 11. 2015 ve 14:00 hod.

Přednášející: studenti Lékařské Fakulty MU

Diabetes mellitus neboli cukrovka je metabolické onemocnění, které postihuje více než
860 000 obyvatel České republiky. Počet pacientů léčících se s diabetem každý rok narůstá. V čem
je toto onemocnění nebezpečné? Jaké komplikace ho provázejí? Proč bychom ho neměli
podceňovat? Jak můžeme diabetu jednoduše předcházet? V čem jsou rozdíly mezi jednotlivými typy
a jaké jsou dnes možnosti léčby? Na tyto a mnohé další otázky Vám odpoví studenti všeobecného
lékařství v rámci nabízené přednášky, která se koná u příležitosti Světového dne diabetu.

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

ředitel Ústavu matematiky, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Historické osobnosti věd exaktních

Mimořádná přednáška dne 31. 3. 2015 v 10:00 hod.

Přednáška představuje významné osobnosti z oblastí matematika, fyzia, astronomie, kybernetika, informatika.
Je rozdělena do tří etap: Antika, 10. - 19. století a 20. století, dotkne se přibližně 30 vědců. Posluchač se přístupných způsobem dozví, jak bylo možné změřit v antice poloměr a obvod zeměkoule, jak dokázat Pytagorovu větu, co je Diofantická rovnice .....
U každé osobnosti jsou uvedeny základní životní údaje a objevy, od Thaleta, Archimeda, Eratosténa, přes Fibonacciho, Newtona, Eulera až k Norbertu Wienerovi nebo prof. Svobodovi.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2014

Burkhard Jung, primátor města Lipska

Demokracie a revoluce - Vlna mírových revolucí v středovýchodní Evropě

v roce 1989 a jejich dopad

Mimořádná přednáška dne 21. 1. 2014 ve 14:00 hod.

Města Brno a Lipsko váže dlouholetá spolupráce a loni na podzim proběhly oslavy jejich
40tiletého partnerství. V lednu navštíví Brno primátor Lipska Burkhard Jung, který přednese přednášku na téma Demokracie a revoluce – vlna mírových revolucí v středovýchodní Evropě v roce 1989 a jejich dopad.
Události z přelomu let 1989/90 změnily náš svět. Diskuse s lipským primátorem Burkhardem Jungem se zaměří na otázku, jaké závazky a výzvy plynou pro současnost a budoucnost z pokojné revoluce v NDR a sametové revoluce v ČSSR. Jakým způsobem na tyto události vzpomínáme a jak můžeme vědomě přispět k udržení živé demokracie?

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2013

doc. PhDr. Ivo Plaňava

Komunikační otazníky a vykřičníky: prohřešky, fauly, obrany

Mimořádná přednáška dne 12. 12. 2013 ve 14:00 hod.

Ivo Plaňava je docentem v oboru sociální psychologie. Vyučuje na Katedře psychologie Fakulty
sociálních studií MU. Asociací manželských a rodinných poradců ČR byl pověřen funkcí
supervizora v oblasti manželského a rodinného poradenství. Je manželským psychologem a zabývá
se poradenstvím v této oblasti. Pořádá semináře, přednášky a cvičení na téma mezilidské
komunikace a psychologie soužití v manželství. Tato přednáška byla uspořádána v rámci projektu Konsorcium VŠ.

Mgr. Jiří Šperka

Studium klouzavého obloukového výboje v hypergravitaci

Mimořádná přednáška dne 25. 11. 2013 ve 14:00 hod.

Ionizovaný plyn neboli plazma tvoří podstatnou část našeho vesmíru. Jeho studium zaměstnává nejen astrofyziky, ale i další vědce, kteří se zabývají například termojadernou fúzí. S plazmatem se dnes běžně potkáváme v nejrůznějších výbojkách, v průmyslu se využívá ke změnám vlastností materiálů nebo k jejich přípravě. Tým postgraduálních studentů z Brna se v rámci kampaně Evropské kosmické agentury (ESA) Spin Your Thesis! na podzim tohoto roku vydal do střediska ESTEC v Nizozemí, kde na velké centrifuze provedl sérii experimentů s plazmatem klouzavého obloukového výboje typu glide arc. Během přednášky bude možné spatřit plazmatický výboj na vlastní oči.

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Umělá inteligence, současný stav, aplikace, budoucnost

Mimořádná přednáška dne 14. 11. 2013 ve 14:00 hod.

V přednášce bude uveden popis a krátká historie hlavních směrů rozvoje umělé inteligence, (zpracování obrazů, robotika, získávání dat, expertní systémy, řešení úloh, agentní systémy). Jako praktické ukázky poslouží výsledky výzkumu, prováděných na VUT v Brně. Tato přednáška byla uspořádána v rámci projektu Konsorcium VŠ.

doc. Ing. František Buňka, Ph.D., MVDr. Michaela Černíková, Ph.D.

Přírodní sýry – jejich výroba, jakost a úloha ve výživě

Mimořádná přednáška dne 22. 10. 2013 ve 14:00 hod.

V úvodu přednášky budou rozděleny mléčné výrobky do jednotlivých skupin a podskupin. Následně bude charakterizována úloha mléka a mléčných výrobků ve výživě člověka se zaměřením na seniory. Prezentována budou zdravotní rizika plynoucí z nesprávné manipulace anebo skladování mléčných výrobků při výrobě, během distribuce a v domácnostech spotřebitelů. Dále budou vysvětleny principy technologických operací při výrobě přírodních sýrů. Prezentace bude zakončena degustací vybraných vzorků přírodních sýrů typických pro Českou republiku. Tato přednáška byla uspořádána v rámci projektu Konsorcium VŠ.

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

Vybrané infekce přenosné ze zvířat na člověka - obavy a realita

Mimořádná přednáška dne 27. 5. 2013 v 13:00 hod. 

V současné době, kdy sdělovací prostředky přinášejí jednu katastrofickou zprávu za druhou, bude v přednášce předloženo zamyšlení nad podobnými zprávami z oblasti infekčních chorob, které nás provázely přibližně uplynulých 15 let. Bude zhodnocen vývoj nákazové situace u onemocnění zvaného „nemoc šílených krav (BSE)“, ptačí chřipky, prasečí chřipky a dnes opět výskytu nového viru ptačí chřipky H7N9. Tehdejší předpovědi byly více než pesimistické; o život měly kvůli BSE přijít tisíce mladých lidí, na různé chřipky měly zemřít desítky milionů lidí, byly nakoupeny statisíce vakcín. Jaká je situace dnes....? Tato přednáška byla uspořádána v rámci projektu Konsorcium VŠ.

ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA

Gregor Johann Mendel: člověk, opat a vědec - zakladatel dnešní

genetiky

Mimořádná přednáška dne 24. 4. 2013 ve 14:30 hod.  

Přednáška bude obsahovat informace ze života tohoto doposud nejslavnějšího Brňana, který dovedl skloubit život duchovní v řeholním stavu s životem badatele. Lze o něm říci, že: "Je mužem takřka neznámým a přece známým". Neznámý paradoxně v naší zemi (ostatně doma není nikdo prorokem), kde se o něm v minulosti po dlouhou dobu mluvilo z hlediska ideologického s náležitou "skromností", kterou vyžadoval tehdejší režim. Naopak, čím dále více je známý prakticky v celém kulturním a vědeckém světě, zejména v těch zemích, v nichž již v minulosti byl pochopen význam genetiky, jejíž základy položil právě starobrněnský opat G. J. Mendel. A tak, jako to Mendel nemá lehké "doma" ani po své smrti, tak to neměl lehké ani za svého života. Vždyť byl často prezentován pouze jako rakouský klerikál, jehož mateřština byla němčina. Kromě toho byl pro některé za svého života "nebezpečným" prelátem, který vynikal intelektem, a jiní - spíše ti z vlastních řad - na něho nahlíželi tak, že jen ztrácel čas pochybnou vědou, o níž neměli ani tušení. Proto asi také Mendel prohlásil na sklonku života: "Má doba přijde". A jak se zdá, pomaličku můžeme mít naději, že se tak stane i u nás. Tato přednáška byla uspořádána v rámci projektu Konsorcium VŠ.

Dr. Thomas Krzenck

Česko - německá spolupráce ve středověku? Fenomén tzv.
německých husitů
.

Mimořádná přednáška dne 28. 1. 2013 ve 14:00 hod.

K méně známým kapitolám husitství patří skutečnost, že události revoluce po roce 1419 našly „pozitivní“ ohlas také mezi různými skupinami Němců, a to jak na území Čech (mezi „Čechy německého jazyka“) tak bezprostředně i v některých oblastech Svaté říše římské. Autor se soustředuje na některé zajímavé příklady – dle časového mínění - heretických názorů, jak ony představy třeba propagovali příslušnici tzv. Drážďanské školy (Mikuláš a Petr z Drážďan), kteří hlasitě kritizovali současný stav církve, požadovali m.j. konec zákazu laického kalicha koncilem kostnickým a život dle křesťanského ideálu chudoby. Zvlášť dobře je dokumentovaný proces proti Johannesu Drändorfovi (kolem roku  1390-1425), který studoval v Praze, působil pak v jihočeském Jindřichově Hradci jako kazatel a který se roku 1424 vrátil do Německa, kde se stal v roce 1425 obětí inkvizice. V polovině dvacátých let 15. století dosáhla první vlna infiltrace husitsko-valdenských myšlenek v Říši vrchol, ale i potom najdeme celou řadu příkladů, jak se rozšířily takové naboženské představy, jež oficiální církev deklarovala jako heretické, po celém uzemí Německa. Tato přednáška byla uspořádána v rámci projektu Konsorcium VŠ.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2012

doc. PhDr. Ivo Plaňava

Komunikační potíže, fauly a obrany: generačně i transgeneračně

Mimořádná přednáška dne 11. 4. 2012 ve 14:00 hod.

Přednáška obsáhne tato témata: Komunikace z pohledu současné sociální psychologie; komunikačně-relační axiom a jeho konsekvence. Komunikační styly - potíže a poruchy. Anti-konverzátoři a jak se bránit. Další poruchy, prohřešky, obrany: dvojná zpětná vazba, zobecňování, rigidita pozic a rolí; spory, hádky, agresivity; emoce-dobrý sluha, zlý pán. Závěrem: komunikační mýty a iluze - co a jak /ne/lze dělat.

Doc. PhDr. Ivo Plaňava působí na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především manželským a rodinným poradenstvím, psychoterapií a mezilidskou komunikací. Je autorem mnoha publikací věnujících se rodině a jejímu fungování, komunikaci a mezilidským vztahům.

JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA

Prevence kriminality a činnost Městské policie Brno

Mimořádná přednáška dne 23. 2. 2012 ve 14:00 hod.

V současné době se čím dál více setkáváme s kriminalitou, obzvláště pak ve větších městech, jako je například Brno. Nárůst zločinnosti bohužel mnohonásobně převyšuje kapacity a možnosti Městské policie a proto je nejúčinnější cestou prevence. Nabízíme vám jedinečnou možnost poslechnout si přednášku o prevenci kriminality z úst ředitele Městské policie Brno JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA. Můžete se zeptat na věci, které vás zajímají a nahlédnout pod pokličku náročné práce městské policie. Během přednášky na téma „MP Brno – tým pro bezpečné město“, se seznámíte s posláním a činností Městské policie Brno v historických souvislostech od jejího vzniku v roce 1866, přes období novodobé historie datující se léty 1990 – 2007, až po současnou organizační strukturu.  Součástí je stručná charakteristika jednotlivých pracovišť výkonných i servisních složek MP Brno, prezentace útvarů, které se podílejí na zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Brně.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2011

Pevel Havlát

Co pro nás znamená modlitba

Mimořádná přednáška dne 15. 12. 2011 ve 14:00 hod.

V modlitbě se rozvíjí dialog s Kristem, který nás činí svými nejbližšími přáteli: „Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás.“ (Jan 15,4). Tato vzájemnost je samotnou podstatou, duší, křesťanského života. V našem nitru to působí Duch svatý a skrze Krista a v Kristu nás uschopňuje kontemplovat tvář Boha Otce. Osvojit si tuto trinitární logiku křesťanské modlitby a plně ji prožívat, je vrcholem a zdrojem života církve, ale i života osobního, je tajemstvím opravdu žitého křesťanství, které se nemusí obávat budoucnosti. V dnešním sekularizovaném světě vidíme šířící se touhu po duchovním životě a novou potřebu modlitby. My, kdo jsme dostali milost víry v Krista, Spasitele světa, jenž nám zjevuje Otce, máme povinnost ukázat, do jaké hloubky a krásy vede člověka vztah k němu. Velká mytická tradice církve ukazuje, že modlitba je skutečný dialog lásky, který dává člověku zakusit, že je vlastnictvím milovaného Božího Syna.

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Co máme vědět o bioetice

Mimořádná přednáška dne 24. 11. 2011 ve 14:00 hod.

Ve dnech 13. až 16. listopadu 2011 se ve Vatikánu konala konference o možnostech využívání lidských kmenových buněk pro léčení. Vědecké zasedání více než 200 lékařů, biologů, filozofů i teologů uspořádala Fakulta bioetiky Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Na závěr jednání přijal účastníky jednání papež Benedikt XVI. a prohlásil ve svém projevu, že léčení dospělými kmenovými buňkami musí být dostupné všem potřebným, a to bez ohledu na jejich finanční situaci.

Výzkum kmenových buněk probíhá na celém světě již po několik desetiletí, teprve docela nedávno však byl objeven postup, jak přimět kmenové buňky obsažené mnoha orgánech dospělého člověka, aby se přeměnily v buňky potřebné pro léčení nemocných. Dříve se uvažovalo pouze o léčení pomocí embryonálních kmenových buněk, jejich využití ovšem předpokládalo eticky nepřijatelné ničení lidských zárodků. Předpokládá se, kmenové buňky budou užitečné při léčení poranění míchy, cukrovky, a zhoubných nádorů, očekává se však úspěch také při zkoumání jejich účinků u roztroušené sklerózy a Alzheimerovy choroby.

Vatikán podpořil již tři vědecké konference zaměřené na používání dospělých kmenových buněk a před nedávnem dokonce podpořil také biofarmaceutickou společnost zabývající se na výzkum možných způsobů použití dospělých a pupečníkových kmenových buněk pro léčbu.

PhDr. Radomír Malý

Světla a stíny středověku

Mimořádná přednáška dne 10. 11. 2011 ve 14:00 hod.

O středověku většina české populace ví, že se jednalo o období starší než 500 let. Málo komu je ale známo, že zde existuje rozdíl mezi periodizací světských a periodizací církevních dějin. Zatímco světská historiografie datuje počátek středověku rokem 476, kdy zanikla Západořímská říše, a jeho konec rokem objevení Ameriky 1492, církevní dějepisci považují za počátek středověku rok 800, kdy se franský král Karel Veliký nechal korunovat římským císařem, a za jeho konec rok 1517, kdy vystoupil Martin Luther. Rozdíl v této periodizaci ostatně není tak důležitý. Stačí vědět, že středověk začíná  zhruba v 6.-9. stol., v epoše zániku starověké Římské říše, zničené barbarskými kmeny, a končí v období rozmachu renesance a vzniku protestantské reformace někdy na přelomu 15. a 16. stol. Jedná se tedy o rozsáhlé období téměř celého tisíciletí, které znamenalo pro Evropu mnohé klady i zápory.

PhDr. Jiřina Šiklová, Csc.

Demografické změny a jejich důsledky

Mimořádná přednáška dne 25. 10. 2011 v 17:00 hod.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. absolvovala v roce 1958 historii a filosofii na Filozofické fakultě Univezity Karlovy v Praze. Po krátkém působení na této fakultě se v roce 1965 podílela na založení katedry sociologie FF UK, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. Kvůli své angažovanosti byla po 21. srpnu 1968 z fakulty propuštěna a pracovala v různých profesích. Po revoluci v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii a iniciovala založení katedry sociální práce na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila také Centrum a knihovnu Gender Studies, o. p. s. v Praze a je garantem podobných center v celé České republice. Je členkou mnoha správních rad nestátních nadací, členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů. V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy. V roce 1999 jí byla prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy I. stupně. V únoru 2000 získala medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR.

ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA

Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Mimořádná přednáška dne 19. 10. 2011 v 15:00 hod.

Během přednášky se její autor zaměří na nedávnou generální opravu Stříbrného oltáře, který se nachází v bazilice na Starém Brně. Tento oltář je unikátním kovotepeckým skvostem nejen v naší vlasti, ale v Evropě vůbec. Nejdříve bude posluchačům představena postava královny Elišky Rejčky, zakladatelky starobrněnského chrámu. Poté bude přiblížena doba, v níž sám Karel IV., tehdy už korunovaný římský císař a panovník evropského formátu, věnoval augustiniánům obraz Černé Madony, pro který nechali duchovní synové sv. Augustina zhotovit Stříbrný oltář u příležitosti jeho korunovace. A nakonec bude představena oprava oltáře, která se uskutečnila v nedávné době.

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

Literatura a náboženství - básník Jaroslav Durych

Mimořádná přednáška dne 29. 9. 2011 ve 14:00 hod.

Jaroslav Durych (1886 – 1962), původním povoláním lékař, byl český básník, prozaik, dramatik, esejista, publicista, překladatel, důstojník rakouské i československé armády, který ve svém literárním díle propojoval oblast náboženství a oblast kultury. Působil v Přerově, v Užhorodě, v Olomouci a v Praze. Byl aktivním představitelem katolické inteligence a obhájcem církve v nepříznivém veřejném mínění 1. republiky a zároveň názorovým oponentem masarykovské demokracie. Vedl časté polemiky s Karlem Čapkem, Ferdinandem Peroutkou nebo Tomášem Masarykem. Po 2. světové válce byl obviněn z kolaborace. Po komunistickém puči v roce 1948 byl umlčen a jeho starší práce byly zveřejněny až po roce 1956. I přesto tvořil až do své smrti. V učebnicích literatury bylo jeho jméno až do roku 1989 zamlčováno a jeho nepublikovaná díla tak byla vydána až po převratu.

Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Jsou důchodci chudí nebo bohatí?

Mimořádná přednáška dne 2.6. 2011 ve 14:00 hod.

Problematika postavení seniorů ve společnosti z ekonomického hlediska a perspektiva v této oblasti je velmi zajímavým tématem, které je a bude předmětem nejen politických debat ještě velmi dlouhou dobu. Jsou důchodci chudí? Jsou důchodci bohatí? Jak bude vypadat důchodová politika či penzijní reforma? To jsou otázky, na které se bude snažit odpovědět odborník na veřejné finance Ing. Robert Jahoda, Ph.D., odborný asistent Katedry veřejné ekonomie Ekonomicko - správní fakulty Masarykovy univerzity.

ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec OSA

O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii

Mimořádná přednáška dne 4.5. 2011

Během přednášky bude prezentována Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference, k níž se přidala i Česká biskupská konference. Instrukce reaguje na relativně novou aktivitu některých duchovních, kteří tuto praxi vykonávají. V první části nabízí pohled na tento fenomén z hlediska psychologického, ve druhé je obsažena teologická reflexe. Tato instrukce byla vydána biskupskými konferencemi proto, aby zabránila šíření teologických nesprávných nauk, díky kterým jsou i mnozí upřímní věřící zmateni.

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Smluvní obchodní právo (pro nepodnikající fyzické osoby)

Mimořádná přednáška dne 31.3. 2011

Univerzita třetího věku pořádá již několik let po sobě kurz nazvaný Aktuální právní otázky. Jeho oblíbenost je díky obsahové náplni a kvalitnímu lektorskému obsazení velmi vysoká. V kurzu se senioři postupně seznamují např. s problematikou obchodně právních smluv, věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů), ochrany lidských práv, svobodného přístupu k informacím, základy rodinného práva a jinými zajímavými tématy. Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. je jedním z nejoblíbenějších lektorů výše zmíněného kurzu a současně profesorem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Profesor Marek je vyhledáván kromě svého širokého odborného rozhledu i zejména pro svou schopnost srozumitelného zprostředkování právní problematiky.

prof. MUDr. Hana Matějovská – Kubešová

Jak se s věkem měníme

Mimořádná přednáška dne 24.2.2011

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pořádá mimořádnou přednášku prof. MUDr. Hany Matějovské – Kubešové na téma Jak se s věkem měníme. Medicínská problematika byla na univerzitách třetího věku vždy nosným a zároveň oblíbeným tématem. Každoročně jsou tematické okruhy z tohoto oboru obměňovány a doplňovány na základě nejnovějších vědeckých poznatků, týkajících se zdraví a některých onemocnění v seniorském věku. Prof.Matějovská-Kubešová je přednostkou Kliniky interní geriatrie a praktického lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a oblíbenou přednášející, která dokáže svým výkladem zaujmout a odborně-populární formou nahlédnout na změny, ke kterým s přibývajícím věkem dochází.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2010

Dr. Thomas Krzencek

Martin Luther (1483-1546) německý mnich změní Evropu

Mimořádná přednáška dne 1. 11. 2010

Přednáška se snaží charakterizovat základní problémy německé reformace v evropském kontextu 16. století. Autor popisuje nejdůležitější etapy v životě Luthera a spojuje hlavní události v biografii reformátora s politickém děním v Svaté říši římské německého národa. Přitom autor také osvětluje různé aspekty a otázky Lutherova učení na základě jeho (politických i teologických) spisů, souvislosti mezi reformací a selskou válkou a Lutherovo postavení v evropské reformaci 16. století ve srovnání s jinými reformátory tohoto období.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2009

Prof. PhDr. Antonín Přidal


Shakespearovské otázky


Mimořádná přednáška dne 10. 11. 2009

Prof. PhDr. Antonín Přidal vystudoval anglistiku a hispanistiku na Masarykově univerzitě. Pracoval jako redaktor literárně dramatického oddělení Čs. rozhlasu v Brně a byl autorem řady vzdělávacích cyklů (Malá škola poezie, Shakespeare pro začátečníky). Překládal anglickou, americkou a španělskou beletrii (W. Shakespeare, E. Lear, G. K.Chesterton, aj.). Působil jako dramaturg FS Barrandov, od roku 1990 přednáší na Divadelní fakultě JAMU, od r. 1991 je vedoucím ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Kromě několika básnických sbírek, publicistických knih a filmových a televizních scénářů napsal řadu divadelních a rozhlasových her, souborně vydaných ve dvou svazcích (Všechny moje hlasy a jiné hry, 1994, Políček č. 111 a jiné hry, 2006). Byl autorem a moderátorem televizních cyklů Klub Netopýr a Z očí do očí. R. 1998 mu byla udělena novinářská cena F. Peroutky, r. 2007 Státní cena za překladatelské dílo, r. 2008 Cena města Brna za literární činnost.

Jak to, že magnet jménem William Shakespeare neztrácí ani po staletích sílu? Co nás nutí, abychom jeho hry donekonečna zkoumali, vykládali, překládali a po každé jinak inscenovali? Jaké odpovědi v nich hledáme? A jaké otázky kladou ony nám? Přednášku doprovodí krátký televizní film na shakespearovské motivy.


prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.


Rostliny pro budoucnost - rostlinné biotechnologie


(rektor MZLU v Brně v letech 1986 až 1991 a 2000 až 2006) dne 25.3.2009

Rostliny hrají klíčovou roli v existenci živého světa, včetně přímého a nepřímého užitku pro lidské bytosti. Schopnost těchto organismů transformovat sluneční energii do chemických vazeb umožnuje životní procesy nejen fotosyntetizujících organismů, ale také všech ostatních a utváří základy pro prežití všeho živého na Zemi. Výživa lidstva pochází přímo, nebo nepřímo z rostlin, kdy pouze 103 rostlinných druhu zabezpečuje více než 90% kalorií, které spotřebováváme. Pro tři čtvrtiny lidstva jsou rostliny primárním zdrojem léčiv a tisíce rostlinných druhů je registrováno jako farmaka a tvoří velkou část světového trhu léčiv. Mnohostrannost využití rostlin zahrnuje také stavební materiály (včetně dřeva), textilie, biomasu pro získávání energie, rostliny jsou surovinou pro vitamíny, antibiotika, plasty, chemické sloučeniny apod. Rostliny mají klíčový význam pro funkci globálního ekosystému.

Moderní rostlinné biotechnologie využívají techniky rekombinantní DNA a buněčné biologie in vitro, a to ve třech hlavních oblastech: jako metoda klasického šlechtění, v oblasti konstrukce transgenních organismů a v oblasti integrace mikroorganismu do produkčních systémů rostlin.


Andrew Lasse


Od tisku k webu: identita, imaginace a poznání

Ve středu 22. listopadu 2008 se na Fakultě sociálních studií uskutečnila přednáška významného amerického sociálního a kulturního antropologa Andrew Lasse. Přednáška nazvaná „Od tisku k webu: identita, imaginace a poznání“ byla určena pro posluchače Univerzity třetího věku, studenty prezenčního a kombinovaného studia a zaměstnance Masarykovy univerzity.


Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.


(rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v letech 2000 – 2006)


Z anotace přednášky

Buňky živých organismů – rostlin, hub, bakterií, hmyzu a vyšších živočichů jsou schopné syntetizovat organické látky, z nichž mnohé mají praktický význam pro člověka a některé se pro svůj fyziologický účinek používají jako léčiva. Potřeba udržení lidského zdraví vedla od nepaměti k hledání a používání různých prostředků s předpokládaným léčivým účinkem. Přírodní suroviny byly do 18. století jediné zdroje léčiv. V 19. století se začíná chemické studium organických látek. Po izolaci celé řady přírodních látek i léčiv, o což se v nemalé míře zasloužili lékárníci, nastupuje syntéza jako reprodukce a později jako vědomá obměna. Pro terapeutickou hodnotu biogenních surovin a drog je rozhodující množství obsahových biologicky aktivních látek. Ve druhé polovině 20. století umožnily chromatografické a spektrální metody jejich izolaci a identifikaci. Výrazný pokrok dosáhlo rovněž hodnocení biologické aktivity a mechanizmu účinku. V přednášce bude uveden přehled přírodních léčiv používaných k prevenci, terapii a ovlivnění závažných onemocnění v kontextu s etapami jejich vývoje.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2008

prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc.


Vliv životního prostředí na bezpečnost potravin


(rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v letech 1994–2000)

7. května 2008 od 14:00 hodin proběhla ve velkém kongresovém sále budovy Kanceláře veřejného ochránce práv přednáška emeritního rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. RNDr. Stanislava Zimy, DrSc. na téma Vliv životního prostředí na bezpečnost potravin. Předmětem přednášky byla např. tato témata:

  • Komplex produkce potravin, specifika živočišných potravin
  • Problematika agrárních ekosystémů a potravinových řetězců
  • Nebezpečí biologické a fyzikálně-chemické kontaminace potravinových řetězců
  • Aktuální chemické kontaminující látky
  • Dynamika kontaminantů v potravinových řetězcích
  • Možnosti snižování obsahu kontaminantů v potravních řetězcích
  • Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích
  • Zdravotní důsledky zátěže lidského organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice

Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.


Novodobý český jazykový purismus a jeho překonání


(rektor Masarykovy univerzity v letech 1990-1992)

Ve středu 2.dubna 2008 ve 14 hodin se ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnila přednáška na téma „Český purismus“ emeritního rektora Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Milana Jelínka, CSc. Přednášky se zúčastnili posluchači univerzit třetího věku brněnských vysokých škol a měla mezi účastníky velký ohlas. Nejen v průběhu, ale i po přednášce posluchači s emeritním rektorem Milanem Jelínkem velmi živě diskutovali o různých otázkách spojených s českým jazykem, např. o pronikání cizích slov do češtiny či o kultuře mluveného slova ve sdělovacích prostředcích.


Z anotace přednášky

Purismus lze definovat jako soubor hledisek regulujících kodifikaci a kulturu spisovného jazyka podle ideálního modelu jazyka zbaveného cizích vlivů. Periodizaci českého purismu navrhl prof. Miloš Weingrart, jeden ze členů Pražského lingvistického kroužku. Za přední úkol se v češtině považovalo vymycování germanismů, přitom se jako germanismy často označovaly tzv. evropeismy. Soustavné očišťování češtiny od cizích prvků zaznamenáváme od 60. let 19. století: publikují se články a slovníky o kažení češtiny cizími vlivy, zejména přijímáním a napodobováním prvků německých. Proti purismu vystoupili členové Pražského lingvistického kroužku, kteří deklarovali jiné principy hodnocení jazykových jevů než „čistotu“ spisovné normy. Dnešní jazykověda hodnotí spisovný jazyk podle toho, jak plní svou komunikativní funkci.


prof. Dr. Ing.Miroslav Vyskot, DrSc.


Lesy a lidé: Silva longa, vita brevis…


(rektor Vysoké školy zemědělské Brno v letech 1963-1970)

V rámci cyklu „rektorských přednášek“ proběhla 5. 3. 2008 od 14 hod přednáška Lesy a lidé prof. Dr. Ing. Miroslava Vyskota, DrSc. (rektora Vysoké školy zemědělské Brno v letech 1963–1970). V přednášce byl kladen důraz na osudový vztah lidí a lesů a význam lesa v životě lidské společnosti. Pan rektor Vás také nechá nahlédnout do tajů svého umění skládat poezii.


Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.


Umělá inteligence


rektor Vysokého učení technického v Brně v letech 1994-2000

Ve středu 30. ledna 2008 ve 14 hod. se ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnila přednáška na téma „Umělá inteligence“ emeritního rektora Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc., který je zároveň předsedou Asociace univerzit třetího věku České republiky.


Z anotace přednášky

Vynález parního stroje přispěl k osvobození člověka od těžké fyzické dřiny, což bývá nazýváno první průmyslovou revolucí. Za druhou je označováno široké použití výpočetních strojů (počínaje mechanickými kalkulačkami), které umožnilo lidi zbavit otrocké (jednotvárné a netvůrčí) duševní činnosti. Třetí stupeň využití vědecko-technických výsledků směřuje k dosažení vyšší kvality a k automatizaci nejsložitější lidské činnosti, totiž rozhodovacích procesů. Vědní obor Umělá inteligence zahrnuje zejména problematiku Expertních systémů, Komunikaci člověk-stroj, Strojové vnímání (vizuální informace), Robotiku a Automatické řešení problémů (Problem Solving).

Na přednášce byl podán přehled současného stavu a předvedeny praktické ukázky realizovaných systémů.

Nahoru

Mimořádné přednášky - 2007

Mgr. Olga Bohuslavová


Za vědou do Antarktidy


(účastnice vědecké výzkumné expedice v Antarktidě), „Za vědou do Antarktidy“

Přednáška "Za vědou do Antarktidy" se uskutečnila 14. 12. 2007 v posluchárně D1 Fakulty informatiky MU. Mgr. Olga Bohuslavová seniorům přiblížila 1. českou antarktickou výzkumnou stanici na ostrově James Ross v Antarktidě. V antarktickém létě zde dva měsíce roku 2006 žili a zkoumali velkou část ostrova geologové, klimatologové, biologové a geografové. V přednášce se blíže posluchači seznámili se stanicí samotnou, jak se žije v „antarktickém domě“, s antarktickým výzkumem a se všemi okolnostmi, které s bádáním a žitím na tak zajímavém místě, jako je Antarktida, souvisí. "Za vědou do Antarktidy" byla pilotní přednáškou nového cyklu mimořádných přednášek čtyř brněnských vysokých škol. Cyklus doplňuje nabídku základních programů Univerzit třetího věku pořádaných brněnskými vysokými školami (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně). Přednášejí zde emeritní rektoři brněnských vysokých škol a další významné osobnosti k tématům vysoce společensky a odborně aktuálním.


prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.


Křemík – diamant 20. století


rektor MU v letech 1992-1998

Dne 25. dubna 2007 se v posluchárně F1 Přírodovědecké fakulty uskutečnila přednáška emeritního rektora Masarykovy univerzity prof. RNDr. Eduarda Schmidta, CSc. na téma Křemík – diamant 20. století.


Z anotace přednášky

Druhá polovina minulého století je poznamenána neobyčejným rozvojem využití elektroniky v celé řadě oblastí. Za tím vším stojí elektronické součástky, které jsou z velké části vyrobeny na bázi monokrystalického křemíku. Současně jsou výsledkem fyziky kondenzovaných látek a neobyčejně vyspělých a náročných technologií. Srovnání s diamantem je ocenění hodnoty monokrystalů křemíku, oba materiály mají stejnou krystalovou strukturu, přičemž jejich dokonalost je obdivuhodná.


Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.


Rektor Masarykovy univerzity v letech 1998-2004

Ve středu 4. dubna 2007 proběhla na Fakultě informatiky přednáška z cyklu mimořádných rektorských přednášek prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. na téma „Zbytečné obavy ze vzdělání“.


Z anotace přednášky

V různých souvislostech se na veřejnosti objevují názory, vyjadřující strach z růstu příležitostí k získání vyšších stupňů vzdělání. Často to vyjadřuje současný prezident ČR ve vztahu ke vzdělání vysokoškolskému, velmi výrazně redukuje přístup ke všeobecnému středoškolskému vzdělání například zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Přednáška bude s těmito obavami polemizovat, ukáže důvody toho, proč by jejich respektování vedlo k negativním důsledkům pro naši zemi, a bude se věnovat i některým vývojovým trendům v této oblasti u nás i v zahraničí a souvisejícím otázkám kvality vzdělání ve vztahu k přeměně vzdělání pro úzké elity ke vzdělání obecně potřebnému pro adekvátní společenské uplatnění.

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku